Lào Cai hoàn thành 1.115 hội nghị tiếp xúc cử tri

Một Hội nghị tiếp xúc cử trivới người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.
(Ảnh : baolaocai.vn)

Như vậy, thời điểm hoàn thành trước luật định 4 ngày, trong đó các Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV hoàn thành sớm nhất, tổ chức ngày 10/5, trước thời điểm theo luật định 12 ngày.

Các Hội nghị tiếp xúc đã thu hút 35.520 cử tri tham gia, có tổng số 2.691 ý kiến, kiến nghị, mong muốn, kỳ vọng và đóng góp vào chương trình hành động, tham gia trực tiếp với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp của tỉnh Lào Cai.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Lào Cai có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, được bầu 6 đại biểu trong số 10 người tham gia ứng cử (mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu trong số 5 người ứng cử); bầu 55 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong số 92 người tham gia ứng cử tại 14 đơn vị bầu cử.

Cũng trong ngày 23/5, cử tri toàn tỉnh sẽ tham gia bỏ phiếu bầu 298 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện tại 66 đơn vị bầu cử; bầu 3.221 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại 926 đơn vị bầu cử.

Phản hồi

Các tin khác