Triển khai 08 đoàn giám sát về công tác bầu cử tại địa phương
Kiểm tra công tác bầu cử tại địa phương. (Ảnh: Trần Tuấn)

Kiểm tra công tác bầu cử tại địa phương. (Ảnh: Trần Tuấn)

Theo đó, về tổ chức hoạt động giám sát công tác bầu cử, Ban Thường trực đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, triển khai 08  đoàn giám sát công tác bầu cử tại các địa phương. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham gia các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Sau giám sát, Ban Thường trực đã ban hành báo cáo kết quả sau kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương, đề nghị một số địa phương có báo cáo nhanh tình hình để kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế. Ban Thường trực đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Về tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; bố trí cán bộ tiếp công dân tất cả các ngày trong tuần để giải đáp và hướng dẫn về công tác bầu cử, tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về bầu cử. Tính đến ngày 12/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trực tiếp tiếp 21 lượt công dân, tiếp nhận 92 đơn liên quan đến bầu cử, tham mưu chuyển 20 đơn và 01 công văn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động cho ngày bầy cử sắp tới, Ban Thường trực MTTQ các cấp sẽ tiếp tục tổ chức và vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ phụ trách chức bầu cử để tổ chức chu đáo Ngày Bầu cử. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhất là các gia đình có người đi làm ăn xa để nắm sự thay đổi, bổ sung danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; thông tin để nhân dân tìm hiểu danh sách người ứng cử tại đơn vị bầu cử, số phiếu mỗi người được bầu để cử tri sáng suốt lựa chọn; thông tin về ngày bầu cử 23/5, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, bố trí cử tri đi bỏ phiếu theo giờ; những quy định về phòng, chống dịch trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng quy định, an toàn, tiết kiệm; phát huy vai trò của tổ giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch và vận động từng người dân trực tiếp đi bầu cử; chỉ đạo tổng hợp tình hình ngày bầu cử, phân công cán bộ trực ngày bầu cử để kịp thời nắm bắt tình hình các địa phương, thực hiện việc báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về tình hình địa phương thông qua kênh báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.../.

Phản hồi

Các tin khác