Các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác chuẩn bị bầu cử

*Ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bát Xát tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bát Xát tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Lưu Liên)

Bát Xát tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Lưu Liên)

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ.

Theo đó, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm, đúng quy trình, quy định và giới thiệu 104 người được phân bổ ứng cử. Những người được giới thiệu đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi công tác đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 101 người. Trong đó, tỷ lệ người ứng cử là nữ chiếm 43%; tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 64%; người ngoài đảng chiếm 15,4%; tuổi trẻ dưới 40 tuổi chiếm trên 61%.

Sau hiệp thương lần thứ hai, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bát Xát tiếp tục tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Cũng trong ngày 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Si Ma Cai đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương. (Ảnh: Hoàng Sáo)

Quang cảnh hội nghị hiệp thương. (Ảnh: Hoàng Sáo)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn, nội dung về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách trích ngang người được giới thiệu ứng cử. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, bàn bạc, qua đó các đại biểu đều nhất trí cao với tổng hợp báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn.

Theo đó, số đại biểu sau hiệp thương lần thứ hai chốt danh sách còn 65 người ứng cử, với cơ cấu: 24 nữ, chiếm 36,9%; người ngoài Đảng: 10, chiếm 15,4%; tuổi trẻ: 34 người, chiếm 52,3%; dân tộc thiểu số: 47 người, chiếm 72,3%. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần này, huyện sẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất