Hơn 962.467 cử tri tỉnh Lâm Đồng đi bỏ phiếu
Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện bỏ phiếu

Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 75, phương 9, TP Đà Lạt (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Từ sáng sớm, các lãnh đạo của tỉnh đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Tổng Số cử tri toàn tỉnh tính đến thời điểm khai mạc là: 962.467 cử tri. Tính đến thời điểm 9h00, số cử tri đã đi bầu là 281.225 cử tri/tổng số 963.959 cử tri toàn tỉnh (đạt tỷ lệ 29,17%).

Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện bỏ phiếu

Tại các điểm bó phiếu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cử tri nô nức tham gia bầu cử.

 Để động viên cử tri địa phương tích cực tham gia bỏ phiếu, nhất là cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trực tiếp dự khai mạc tại điểm bầu cử, thực hiện quyền bầu cử của mình và sẽ tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc, động viên bà con, nhân dân tại các địa phương trên toàn tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho cử tri tại các điểm bàu cử được thực hiện nghiêm túc.

Việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho cử tri tại các điểm bàu cử được thực hiện nghiêm túc.

Tất cả người dân đi bầu cử đều thực hiện tốt 5K, Để đảm bảo tất cả người dân khi đi bầu cử đều có khai báo y tế tránh tình trạng tập trung đông người. Bên cạnh việc cử tri khai báo y tế điện tử trên điện thoại di động (Ncovi, Blue Zone …), UBBC tỉnh đã chỉ đạo cấp phát tờ khai y tế đến từng hộ gia đình, cử tri để người dân khai báo trước ở nhà, khi đi bầu cử chỉ nộp tờ khai (không phải khai tại nơi bầu cử) để đảm bảo phòng chống dịch và bảo đảm tiến độ bầu cử an toàn./.


Phản hồi

Các tin khác