Hòa Bình: Các điểm bầu cử đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19

Trong đó, số cử tri được bầu 2 cấp là 520 người; số cử tri được bầu 3 cấp 9.646 người; số cử tri được bầu 4 cấp 628.149 người. Toàn tỉnh có 1.279 tổ bầu cử, tương đương 1.279 khu vực bỏ phiếu.

Toàn tỉnh đã chuẩn bị 1.927 hòm phiếu, trong đó, 1.390 hòm phiếu chính, 537 hòm phiếu phụ. Việc bố trí, sắp xếp các điểm bỏ phiếu đảm bảo theo quy định, phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương.

Cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm bầu cử huyện Lạc Thủy.

Đến 11h, toàn huyện đạt 92% cử tri đi bỏ phiếu, 50/86 tổ bầu cử hoàn thành công tác bầu cử. Nguồn ảnh: Báo Hòa Bình

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị y tế, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm bầu cử. Công tác khám, chữa bệnh được tổ chức thường trực cấp cứu 24/24h tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Các tổ bầu cử tuyệt đối đảm bảo quy định theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, số lượng và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đến 9h, có 330.548 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 51,27% cử tri

Các điểm bầu cử, bỏ phiếu bầu cử đã thực hiện nghiêm túc thực hiện quyền bầu cử của mình, tuân thủ tốt việc phòng, chống COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Những điều kiện về giao thông thuận lợi; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; thông tin liên lạc thông suốt đảm bảo phục vụ tốt cho công tác bầu cử; thời tiết buổi sáng nay trên toàn tỉnh Hòa Bình nắng nhẹ, rất thuận lợi cho cử tri toàn tỉnh đi bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, có 01 cử tri ở xã Mỵ Hoà, huyện Kim Bôi bị sốt cao, đã thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn.

Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ bỏ phiếu bầu 6 ĐBQH, 58 đại biểu HĐND tỉnh, 333 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.322 đại biểu HĐND cấp xã./.


Phản hồi

Các tin khác