Những hình ảnh đặc biệt tại điểm bỏ phiếu ở tâm dịch Bệnh viện K

Do đang phải thực hiện cách ly do có nhiều ca nhiễm COVID-19, Bệnh viện K phải tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại bệnh viện cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang thực hiện cách ly tại bệnh viện bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chính vì vậy bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa, trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác; những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử và đã được cán bộ y tế chuẩn bị và cung cấp trang phục bảo hộ.

Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử và đã được cán bộ y tế chuẩn bị và cung cấp trang phục bảo hộ.


Theo Phó Giám đốc Bệnh viện K Nguyễn Văn Bình, tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều được đi bầu cử và đã được cán bộ y tế chuẩn bị và cung cấp trang phục bảo hộ từ trước đó. Đảm bảo mỗi người khi đi bầu cử đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đảm bảo đứng giãn cách 3m.

 Bên cạnh đó, bệnh viện đã chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, được khử khuẩn thường xuyên. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bầu cử được bệnh viện tổ chức thường xuyên qua loa phát thanh của bệnh viện, qua trực tuyến, qua email, zalo, viber, phát tài liệu, dán niêm yết danh sách bầu cử đến từng buồng bệnh.

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là dịp để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước theo mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Đặc biệt, bệnh viên đang thực hiện cách ly nên công tác bầu cử đã phải chuẩn bị chu đáo, trang trọng thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo 100% người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình" - Phó Giám đốc Bệnh viện K Nguyễn Văn Bình cho biết.

Một số hình ảnh bầu cử tại Bệnh viện K:

Cử tri trong Bệnh viện K được yêu cầu giữ khoảng cách đúng với quy định.

Cử tri trong Bệnh viện K được yêu cầu giữ khoảng cách đúng với quy định.

 

Như nhiều khu vực bỏ phiếu khác, hòm bỏ phiếu tại đây cũng được niêm phong theo đúng với quy định bầu cử.

Như nhiều khu vực bỏ phiếu khác, hòm bỏ phiếu tại đây cũng được niêm phong theo đúng với quy định bầu cử.

 

Cử tri được phát phiếu bầu trước khi bỏ phiếu.

Cử tri được phát phiếu bầu trước khi bỏ phiếu.Tất cả đều phải mặc áo bảo hộ trong khi bỏ phiếu.

Tất cả đều phải mặc áo bảo hộ trong khi bỏ phiếu.Những lá phiếu được các cử tri sáng suốt lựa chọn những tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân .

Những lá phiếu được các cử tri sáng suốt lựa chọn những tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân .

Bút sau khi gạch tên người không bầu sẽ được tiêu huỷ, mỗi người sẽ dùng 1  bút riêng và không dùng lại.

Bút sau khi gạch tên người không bầu sẽ được tiêu huỷ, mỗi người sẽ dùng 1 bút riêng và không dùng lại.

 

Những lá phiếu đầu tiên được cử tri bỏ tại Bệnh viện K.

Những lá phiếu đầu tiên được cử tri bỏ tại Bệnh viện K.Tổ bầu cử sẽ thực hiện đóng dấu sau khi bỏ phiếu cho cử tri.

Tổ bầu cử sẽ thực hiện đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào Thẻ cử tri sau khi cử tri bỏ phiếu xong.
Phản hồi

Các tin khác