Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

Quan tâm để tỷ lệ cán bộ nữ tham chính ngày càng tăng lên

Đa

Đại biểu Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đại biểu Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, văn kiện Đại hội lần này có nhiều nội dung được quan tâm rõ như: Thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới, đặc biệt là phụ nữ tham chính, các vấn đề về an sinh xã hội, trong đó có đối tượng phụ nữ như phụ nữ di cư, phụ nữ nông thôn…, hay nội dung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một trong những khâu đột phá chiến lược được đại hội đặt ra chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất lượng nguồn nhân lực nữ để tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới và giai đoạn dài hơn.

“Với Đại hội lần này, tôi cho rằng cơ hội và điều kiện của phụ nữ đã được xác định rõ, vấn đề là làm sao để phụ nữ phát huy được vai trò thông qua việc tham gia vào các vấn đề của đất nước trong đề xuất chính sách đối với phụ nữ ở các lĩnh vực đặc thù. Bên cạnh nỗ lực tự thân của cán bộ Hội phụ nữ, chúng tôi mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ dành sự quan tâm thỏa đáng hơn nữa để phụ nữ được tiếp cận kiến thức, từ giáo dục phổ thông đến các cấp học cao hơn, đặc biệt là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ để làm sao cán bộ nữ có các yếu tố cần và đủ để họ vững vàng tham chính, cống hiến tốt nhất tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo của mình cho sự phát triển đất nước trong thời gian sắp tới” – đại biểu Hà Thị Nga nói.

Đề cập đến vai trò tham chính của phụ nữ, đại biểu Hà Thị Nga nhấn mạnh, một trong những cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới là nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính. Tuy nhiên trong thực tế tỷ lệ này chưa đạt được kỳ vọng. Họ còn gặp khó khăn và rào cản về định kiến giới, sự quan tâm chia sẻ của đồng nghiệp, của người quản lý trực tiếp. Phụ nữ được tạo điều kiện để đào tạo, dạy nghề cũng còn nhiều hạn chế hơn so với nam giới. Một thách thức nữa đối với phụ nữ là phải làm tròn hai vai, vừa là vợ, là mẹ, vừa phải hoàn thành tốt công việc quản lý, chuyên môn. Trong văn kiện Đại hội có một mục nói về vai trò của phụ nữ, trong đó có nội dung xây dựng người phụ nữ hiện đại, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập hiện nay. Theo tôi đây là một trong cơ hội mà phụ nữ phải nắm lấy, chúng ta phải vừa cân đối hài hòa giữa việc thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ và quỹ thời gian để đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thành hai vai.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phụ nữ cần nhận được chia sẻ từ gia đình, từ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động… để họ có điều kiện, cơ hội phát huy tốt vai trò, đồng nghĩa với việc thực hiện tốt cam kết về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới.

“Mong muốn của chúng tôi là phụ nữ được quan tâm nhiều hơn để có thêm các dịch vụ công, qua đó giúp họ giảm bớt áp lực về gánh nặng gia đình, có điều kiện tham gia các khóa đào tạo, củng cố kiến thức, có thêm kỹ năng tốt hơn trong việc có điều kiện tham chính tốt. Bên cạnh sự nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi hi vọng nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp và tổ chức quốc tế trong việc tạo thêm điều kiện, cơ hội cho phụ nữ tiếp thục hoàn thiện kỹ năng, tự tin thực hiện nhiệm vụ và có cơ hội tham chính tốt hơn”.

Đồng chí Hà Thị Nga mong muốn Đại hội lần này sẽ tiếp tục quan tâm và sáng suốt lựa chọn Ban chấp hành Trung ương khóa mới đủ điều kiện, sức mạnh để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sắp tới. Đặc biệt, các đại biểu quan tâm để tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương khóa này được tăng lên, đạt được tỷ lệ như mong muốn.

Phát huy tinh thần lấy dân là gốc, là trung tâm

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong ngày khai mạc đầu tiên, đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội được nghe Tổng Bí thư trình bày Báo báo cáo tổng hợp các văn kiện trình tại Đại hội và qua buổi chiều thảo luận đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng rút ra nhiều điều khá thú vị.

“Các báo cáo được trình tại Đại hội lần này trên cơ sở nhìn lại chặng đường 35 năm đất nước ta thực hiện đổi mới và tổng kết nhiệm kỳ. Phải nói rằng, Trung ương đã có những ý kiến tiếp thu qua một chặng đường mở rộng lấy ý kiến của các giới, đồng bào trong và ngoài nước đóng góp, xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị đã tựu chung được nhiều điểm mà đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tâm đắc. Điều đầu tiên là Trung ương đánh giá xác thực điều kiện đất nước. Điều thứ hai, Đảng ta đưa ra được một số quan điểm, không chỉ sự tổng kết mà là sự phát triển cả về mặt tư duy lý luận.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi: Tôi nói ví dụ về mặt xây dựng Đảng, Văn kiện đề cập có 3 yếu tố. Một là, xây dựng Đảng về chính trị. Hai là, xây dựng Đảng về tư tưởng. Đặc biệt lần này, Trung ương đề cập đến xây dựng Đảng cả về đạo đức. Như vậy, rõ ràng là không chỉ là một chính đảng chỉ xoay quanh chính trị, tư tưởng không mà vấn đề đạo đức là hết sức quan trọng.

“Anh đạo đức với ai? - với chính Đảng của mình, đạo đức với nhân dân của mình và đạo đức xã hội với ngọn cờ lý tưởng mà mình đang theo đuổi, đang bảo vệ. Do vậy, riêng vấn đề đạo đức cũng mang lại sự phát triển mới.” – đại biểu Khuê nói.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, chúng ta phát triển kinh tế nhưng chúng ta phải tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế qua con đường ngoại giao văn hóa, để làm sao nâng vị thế của đất nước trên chặng đường phát triển. Đồng hành với đó là các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích dân tộc, bảo vệ chính đảng mà chúng ta đang phát triển.

Đại biểu Khuê cho biết: Một điểm tôi rất thú vị, đó là qua tổng kết nhiệm kỳ, trung ương đã nhận thấy kinh tế tư nhân có giai đoạn phát triển, có những giai đoạn có bước đột phá, nhưng sự vững vàng hay chưa thì vấn đề đặt ra là việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường cần phải được tiếp tục đúc kết và khẳng định. Thứ hai, kinh tế Nhà nước đã có lúc chúng ta không giữ được vai trò dẫn dắt. Do vậy, sớm hoàn thiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là sự cấp thiết để làm sao chuyển kinh tế đất nước chúng ta sang một giai đoạn mới. Một thời kỳ hội nhập sâu, một kinh tế số, một xã hội số và kinh tế chia sẻ. “Tôi cho rằng đây là vấn đề hết sức thuận lợi trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và sớm hoàn thiện như vậy thì sẽ càng tạo cho kinh tế có bước phát triển mới” – đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Một điểm nữa tôi thấy cũng khá thú vị mà Trung ương trong báo cáo đặt ra, đó là phát huy lấy dân là gốc, là trung tâm. Từ khi thực hiện đổi mới, nói “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” nhưng lần này Trung ương phát triển tiếp về mặt tư duy, tức là “dân giám sát, dân thụ hưởng và dân phản biện”. Tôi nghĩ rằng, trong một Văn kiện tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân được hòa quyện trên một nguyên lý hết sức khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không lý gì một chính đảng dẫn dắt dân tộc mà không thể vượt qua được thách thức.

Điểm cuối cùng, Trung ương thể hiện một điểm khá thú vị. Tức là xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân nhưng Trung ương khẳng định tiếp nữa là “phát triển và xây dựng thế trận lòng dân”, chứng tỏ là chăm lo cho dân, quyền lợi, hạnh phúc của nhân dân luôn luôn là thể hiện xuyên suốt và ngày càng đậm nét.

Liên quan đến việc bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng, đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong chặng đường mới. Công tác nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước chặt chẽ. Theo đại biểu, quy trình này thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đảng về quản lý con người. Con người đó phải được đặt trong tổ chức và được sự giám sát, phải thể hiện năng lực, uy tín. Quy trình đó tạo ra những góc nhìn đa dạng và đầy đủ hơn, đánh giá con người, chọn lọc nhân tố tài năng, chọn lọc con người có đủ tâm, đủ tầm./.

Phản hồi

Các tin khác