Đại hội thành công, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh

Chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

123

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Bày tỏ đồng tình, thống nhất rất cao với 5 quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 3 đột phá chiến lược được đưa ra tại Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII, đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân, chắc chắn mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao sẽ đạt được.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đến năm 2025 trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước. Để làm được việc này Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện: “Tôi có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó đất nước sẽ có bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, là lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới”.

Công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng

Đánh giá Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đại biểu Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai bày tỏ vinh dự là một trong 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 50.000 đảng viên của tỉnh Lào Cai dự Đại hội.

Đại biểu Đặng Xuân Phong cho biết, các đại biểu đều phấn khởi, vui mừng trước không khí trang trọng, công tác tổ chức nghiêm túc, quá trình chuẩn bị chu đáo từ khâu khánh tiết, an ninh, hậu cần đến việc chuẩn bị các nội dung. Đặc biệt, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

 “Với sự thống nhất, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn ra  Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đủ sức, đủ tầm, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày một phát triển” – đại biểu Đặng Xuân Phong nhấn mạnh  và tin tưởng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra, trong đó có nhiều chính sách cho đồng bào cả nước và đặc biệt là cho vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới là phên dậu của quốc gia như Lào Cai sẽ ngày càng phát triển.

Tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân

123

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Lần thứ 2 được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, báo cáo chính trị thể hiện một khí thế mới, trở thành một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân đi vào lòng người. Nội dung báo cáo đã kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân, đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, gắn liền với những vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm.

Đại biểu Lê Văn Dũng cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn, góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. "Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới”, đại biểu Lê Văn Dũng nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam ấn tượng với nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng đã được thực hiện quyết liệt, bài bản đi vào chiều sâu, có bước đột phá… Đại biểu khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Với kết quả như vậy, tôi tin rằng Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới, để đất nước ngày càng phát triển”.

Đại hội của đổi mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới

123

Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học Nghệ thuật Trung ương khẳng định: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt đó là: chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Trong lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cơ đồ, tiềm lực, nhưng mà còn cả uy tín nữa. Uy tín của chúng ta nhiều khi không phải do chúng ta nói, mà chính bạn bè quốc tế đánh giá, nhất là kỳ tích năm 2020 vừa qua.

“Chỉ số niềm tin được xếp ở mức cao, người dân có nhiều sáng tạo. Còn nếu như mà lãnh đạo mong muốn như thế nhưng người dân không đồng thuận thì rất khó. Ví dụ như các nước giãn cách xã hội mà không nhận được sự ủng hộ của người dân thì không thực hiện được. Rồi thì công cuộc đổi mới của chúng ta sau hơn 35 năm bây giờ đã có những thành quả rất rõ. Từ thành quả và bài học đó cho phép chúng ta đi những bước tiếp theo của nhiệm kỳ 5 năm của tới đây, có thể bằng 2 đến 3 nhiệm kỳ trước đây” – đại biểu Nguyễn Thế Kỷ nhận định.

Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, sau khi chúng ta phát triển kinh tế một thời kỳ thì bây giờ mọi người chú ý nhiều hơn đến văn hóa và con người. Vì nếu như kinh tế tăng trưởng mà nếu không quan tâm đến văn hóa và con người thì nhiều khi tăng trưởng kinh tế sẽ không có ý nghĩa nhiều vì đời sống vật chất luôn luôn hài hòa với đời sống tinh thần. Điều này thể hiện rất rõ trong quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

“Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Trong đó, mong muốn của cán bộ, đảng viên và người dân là làm sao kinh tế đất nước phát triển, với một sự biến đổi về chất và vươn lên tầm khu vực. Trong công tác nhân sự, người dân mong muốn bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương là những người có đức có tài, có uy tín và năng lực thực hiện, để lãnh đạo những công việc của Đảng và đất nước” – đại biểu Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ./.

Phản hồi

Các tin khác