Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới khởi sắc
Trung tá Vũ Văn Dương

Trung tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long

Trung tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long: Tôi rất vinh dự cùng đoàn Đại biểu Đảng bộ Bộ đội biên phòng về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này. Tôi nhận thấy, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, xây dựng tỉnh Cao Bằng có bước phát triển. Đại hội này với tinh thần “Đoàn kết- Kỷ cương-Sáng tạo – Phát triển”, tôi hy vọng Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ và nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh mạnh, có nhiều đột phá mới, tạo sức phát triển mới, đặc biệt là trong công tác xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh. Chúng tôi cũng kỳ vọng với sự quyết tâm của quân và dân tỉnh Cao Bằng sẽ giữ vững được chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và tạo được nhiều bước nhân mới, sự phát triển mới trong công tác đối ngoại để tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại biểu

Đại biểu Ngân Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Hà Quảng

Đại biểu Ngân Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Hà Quảng: Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển. Đoàn viên thành niên trong tỉnh đã được quan tâm,tạo điều kiện phát huy năng lực, bồi dưỡng giáo dục nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức… Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai rộng khắp. Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ đoàn được quy hoạch và được bầu vào ban chấp hành đảng bộ các cấp… qua đó góp phần cho đoàn viên, thành niên phát huy được sức trẻ, thể hiện được vai trò xung kích trong xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Là một cán bộ đoàn, tôi mong rằng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, cấp ủy các cấp quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Tiếp tục tin tưởng mạnh dạn giao việc cho tổ chức đoàn, đoàn viên thành niên để đoàn viên thanh niên hăng hái, tự tin tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế tại địa phương.

Thứ hai, mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến các phong trào thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở nông thôn, thanh niên là người dân tộc thiểu số; có cơ chế, chính sách cụ thể về hỗ trợ vay vốn, đào tạo việc làm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; hỗ trợ các điều kiện để thanh niên khởi nghiệp thành công…

Thứ ba, tạo nhiều hơn nữa các sân chơi lành mạnh; quan tâm, đầu tư các thiết chế văn hóa để tổ chức các hoạt động về định hướng, cũng như giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.

Đại biểu lý a

Đại biểu Lý A Xóa, Bí thư Đảng ủy xã Hồng An, huyện Bảo Lạc

Đại biểu Lý A Xóa, Bí thư Đảng ủy xã Hồng An, huyện Bảo Lạc: Tôi rất vinh dự khi là đại biểu trẻ nhất được về dự Đại hội lần thứ XIX của tỉnh. Qua các nội dung, cũng như các chương trình, báo cáo tại Đại hội, tôi rất kỳ vọng sau Đại hội lần này sẽ tạo bước tiến mới để tỉnh Cao Bằng phát triển. Bản thân cũng rất mong muốn trong nhiệm kỳ 2020-2025, các chủ trương, chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội sẽ sớm được hiện thực hóa, tạo chuyển biến tích cực đưa tỉnh Cao Bằng trở thành tỉnh năng động và có sự phát triển so với các tỉnh trong khu vực.

Phản hồi

Các tin khác