Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên


Phóng viên (PV)
: Thưa đồng chí, về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên có những chia sẻ gì với Đại hội về những kết quả đạt được sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại thủ đô Hà Nội, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên vui mừng thông báo với Đại hội về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong các ngày 24-26/10/2020.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội cũng đã xác định 19 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xác định tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đẩy mạnh ba khâu đột phá của tỉnh; đồng thời xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, về quốc phòng an ninh, về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đến năm 2030 xây dựng Hưng Yên giàu, đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; GRDP bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu cả nước, đạt hơn 8.500 USD/người; nền kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; có các khu đô thị lớn, nông thôn mới kiểu mẫu; nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

So với các kỳ Đại hội trước, điểm mới nổi bật Đại hội XIX đảng bộ tỉnh đã nhận diện và chỉ rõ những thách thức lớn trong quá trình phát triển và xác định 04 quan điểm phát triển với định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2037 - 40 năm tái lập tỉnh; đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa.

Tỉnh xác định tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung ương đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá của tỉnh: (1) Thực hiện quy hoạch tỉnh; tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước. (2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển.(3) Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.

PV: Hướng tới mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đặt ra những kế hoạch cụ thể nào để thực hiện được mục tiêu này, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Các mục tiêu phát triển của tỉnh đều cần bảo đảm yêu cầu thực tiễn của Hưng Yên và gắn với cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương đề ra. Hướng tới mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ tập trung phát triển mạnh hạ tầng giao thông đồng bộ, đô thị thông minh, hiện đại. Huy động nguồn lực, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tập trung đầu tư các công trình có vai trò động lực như: đường hai bên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn II); đường trục kinh tế Bắc – Nam; đường ĐT.379, đường nối ĐT.387 với đường vành đai 5; đường vành đai 3.5 và đường vành đai 4 qua địa bàn tỉnh; có cơ chế đặc thù để xây dựng thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại II, Thị xã Mỹ Hào cơ bản đạt tiêu chí thành phố; Khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm, huyện Văn Giang đạt đô thị loại III, huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Trong 5 năm qua, kinh tế Hưng Yên phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch đề ra

Trong 5 năm qua, kinh tế Hưng Yên phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch đề ra

Tới đây, Hưng Yên sẽ tập trung nhiều hơn cho việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia, chuyển trọng tâm thu hút đầu tư từ số lượng sang chất lượng, thân thiện môi trường và hiệu quả sử dụng đất đai... Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; Có 55 - 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25-30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 71% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%); Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch 100%;...

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Tăng cường tiềm lực, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khủng bố... Phấn đấu hoàn thành trên 70% các hạng mục công trình sở chỉ huy cơ bản khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; quan tâm giải quyết và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; hoàn thành kế hoạch giao quân hằng năm, bảo đảm chất lượng.

 PV: Đoàn đại biểu Hưng Yên có những đóng góp gì đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Hướng tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã nhận được 15 báo cáo với trên 5,3 vạn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Đa số các ý kiến đều nhất trí với kết cấu, đề mục lớn và các nội dung trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đều có chung nhận định: Dự thảo các văn kiện của Trung ương được chuẩn bị chu đáo, công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, mang tính khái quát và toàn diện cao; nội dung được trình bày rõ, thể hiện sự kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bước phát triển mới về lý luận, phản ánh khách quan thực tiễn, tình hình trong nước và thế giới, tính chất và xu thế thời đại; chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu, biện pháp phát triển đất nước trong tương lai. Hầu hết các ý kiến nhất trí với kết cấu, bố cục, phương pháp trình bày đảm bảo tính chặt chẽ, logic, khoa học, có sự đổi mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII có nhiều điểm mới và điểm nhấn nổi bật, khẳng định tư duy lý luận và tầm nhìn chiến lược của Đảng; ngay từ phương châm Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, điểm mới là thành tố “sáng tạo – phát triển” bổ sung cho “đổi mới” trong phương châm Đại hội XII.

Về chủ đề Đại hội XIII có những điểm mới trong các thành tố, như: Bổ sung xây dựng hệ thống chính trị cùng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Nêu ý chí, khát vọng phát triển đất nước; Xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, dự thảo Báo cáo chính trị có những dự báo mới về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; những điểm mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm.

Song điểm mới nổi bật chính là 05 quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tới, như tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới, tư tưởng chủ đạo về chiến lược tổng thể phát triển đất nước, định hướng tạo động lực phát triển, định hướng huy động và phát huy mọi nguồn lực, định hướng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ.

PV: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Là một trong những đại biểu được tham dự Đại hội, đồng chí có những kỳ vọng gì về Đại hội lần này của Đảng ta?

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ: Đại hội XIII của Đảng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng là niềm phấn khởi, tự hào và niềm vui lớn của toàn Đảng, toàn dân; cùng với một mùa Xuân mới ấm áp đang về mang theo những điều tốt lành thịnh vượng cho cả dân tộc đang khát vọng phát triển nhanh và bền vững.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nguyện một lòng theo Đảng, tập trung cao nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết  Đại hội XIII của Đảng; cùng với cả nước phấn đấu xây dựng nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là một mốc son mới với nhiều khát vọng và quyết tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là kết quả tất yếu của tinh thần dân chủ - đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển.

Với quyết tâm mới, khí thế và sức sống mới, với ý chí, khát vọng của toàn Đảng và toàn dân tộc, niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh đại đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ đồng hành cùng cả nước, làm nên mùa xuân mới tốt lành, khởi đầu cho một giai đoạn mới phát triển thịnh vượng và toàn diện.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

Phản hồi

Các tin khác