Tâm huyết và trách nhiệm cao

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc.

Ngay trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian chia sẻ với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên và những đóng góp, kiến nghị để góp phần vào thành công của Đại hội.

Phóng viênTrước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay trước khi Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội. Xin đồng chí chia sẻ công tác chuẩn bị của Đoàn để đóng góp vào sự thành công của Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu gồm 22 đồng chí (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên) đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, ý chí, nguyện vọng của hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Được tham dự đại hội, một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, chúng tôi xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của mình trước cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh. Đoàn đại biểu tỉnh đã tổ chức họp đoàn, phân công nhiệm vụ, kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tâm thế tốt nhất tham dự sự kiện.

Các thành viên trong đoàn đã chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân, chuẩn bị các nội dung thảo luận, tham gia các chương trình nghị sự của đại hội để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất, góp phần vào thành công của đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: HH)

Phóng viênThưa đồng chí, một trong những nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện. Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có những đóng góp gì để góp phần xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Ngày 19/10/2020, toàn bộ dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân. Theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Trong 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhiều ý kiến tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp đó là dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), tiếp nữa là dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Về cơ bản các ý kiến rất tâm huyết và sâu sắc, hầu hết các ý kiến cho rằng các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị nghiêm túc, công phu; bố cục khoa học, chặt chẽ, văn phong chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung có tính khái quát cao, toàn diện; đồng thời vừa có tính cụ thể ở những vấn đề cần thiết, có số liệu chứng minh đầy đủ, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam và thế giới. Nếu so sánh giữa dự thảo các văn kiện gửi phục vụ đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến với dự thảo các văn kiện công bố ngày 19/10/2020 đã có sự nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nhiều ý kiến phong phú trên các lĩnh vực, trên phạm vi cả nước thông qua đại hội đảng bộ các cấp.

Phóng viênCùng với công tác xây dựng văn kiện, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí có nhận xét gì về những điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Công tác chuẩn bị nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân.

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hoá cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Phóng viênKính thưa đồng chí, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đến với Đại hội mang theo những kỳ vọng, gửi gắm và kiến nghị gì với Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Trước thềm đại hội XIII của Đảng, chúng ta vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu rất quan trọng mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế-xã hội. Nhất là thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã thành công, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả. Chúng ta cũng có những giải pháp thích hợp để giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Đặc biệt, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế…Những thành tựu đó đã tạo được dấu ấn, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi và mong chờ, đặt nhiều kỳ vọng. Trong nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị đại hội được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành công phu, kỹ lưỡng; phát huy dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, tạo được sự nhất trí cao. Đây chính là tiền đề quan trọng cho sự thành công của đại hội.

Đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội XIII của Đảng mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự thành công của đại hội. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tham gia tích cực vào các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được lòng mong đợi và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về ý kiến kiến nghị tại Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống của Đảng bộ tỉnh, tham dự Đại hội với một tâm thế vững vàng, tự tin, có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bằng tâm huyết và trách nhiệm cao với Đảng với nhân dân, sẽ tham gia đóng góp thiết thực, hiệu quả góp phần vào thành công của đại hội, đồng thời Đoàn cũng sẽ có một số kiến nghị với Đại hội.

Thứ nhất, đề nghị tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, đây là vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta. Do đó phải thường xuyên và tăng cường chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… cho cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, đề nghị Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền. Bởi hiện nay tham nhũng, chạy chức, chạy quyền còn có những biến tướng ngày càng tinh vi hơn.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền thông qua cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đạo đức trong thực hành công vụ.

Thứ tư, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phải đi tiên phong, nêu gương sáng dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung; đội ngũ trí thức, doanh nhân đóng vai trò nòng cốt trong lao động, sáng tạo; động viên, phát huy vai trò chủ thể và sức sáng tạo vĩ đại của Nhân dân; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!/.

Phản hồi

Các tin khác