350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI
Trưởng Ban Tuyên giáo Cao Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Cao Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre Cao Văn Dũng cho biết: Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020 tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre, TP. Bến Tre, với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức là các đồng chí Tỉnh ủy viên đương nhiệm và các đại biểu được bầu từ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre có chủ đề: "Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng Khởi tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 20230".

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020- 2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025 tầm nhìn 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được chia thành 2 đợt tuyên truyền, căn cứ theo thời gian tổ chức Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Quá trình chuẩn bị văn kiện được tỉnh quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre triển khai thực hiện nghiêm túc. Tiếp thu các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản định hướng một số chỉ tiêu, nghị quyết chủ yếu, liên thông, đột phá; đồng thời, thống nhất xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045 làm cơ sở cho việc xác định mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu.

Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị được thực hiện rộng rãi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc của các cá nhân, đơn vị, đặc biệt là các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học… giúp tỉnh có thêm định hướng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp phát triển Bến Tre trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức thông tin về một số công trình chào mừng Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức thông tin về một số công trình chào mừng Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai đầy đủ, đúng quy trình, quy định; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Bến Tre đã thực hiện các công trình, ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tuyên tuyền trước, trong và sau Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tập trung tuyên truyền về các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; các kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X…/.

Phản hồi

Các tin khác