Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng tới Đại hội XIII với tất cả tình cảm, niềm tin và trách nhiệm

Đó là những chia sẻ của Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông với phóng viên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông trao đổi với phóng viên.

Phóng viên: Xin chào đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí có thể chia sẻ những cảm nghĩ của mình?

Đại biểu Lê Thành Đông: Vinh dự là một đại biểu trẻ dưới 40 tuổi của tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội, tôi rất cảm động, tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Suốt hành trình lịch sử 91 năm qua, Đảng ta đã khẳng định vai trò lãnh đạo trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo nên diện mạo và vị thế mới của đất nước. Nhìn lại kết quả 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhất là trong nhiệm kỳ 5 năm qua, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa to lớn. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”. Trong quá trình đó,  Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên được phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ lẫn thể chất; tạo cơ hội, động lực cho thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, hưởng thụ văn hóa… Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh, làm tốt vai trò định hướng, cổ vũ cho thanh niên tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, hoài bão cống hiến cho đất nước, là cầu nối vững chắc giữa Đảng với thanh niên...

Thời gian qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang hướng tới Đại hội Đảng XIII với tất cả tình cảm, niềm tin và trách nhiệm. Tuổi trẻ sẽ không ngừng phấn đấu ra sức học tập để phát huy sức mạnh truyền thống, tiếp thu tri thức tinh hoa văn hóa của nhân loại và đặc biệt là tiếp cận ứng dụng sâu rộng thành tựu của CMCN 4.0, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, phát huy sức trẻ, trí tuệ của thanh niên như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính, lao động sản xuất trong những công trình, dự án trọng điểm, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo không ngừng đi lên. Với những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội của Đảng thời gian qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

Phóng viên: Là một đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ tại Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí gửi gắm niềm tin, kỳ vọng gì tại Đại hội lần này?

Đại biểu Lê Thành Đông: Gửi gắm niềm tin sắt son tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuổi trẻ Hà Tĩnh mong muốn và kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ cao nhất để thảo luận hoàn thiện văn kiện chính trị của Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Hy vọng với tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, Ðại hội XIII sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đất nước một cách bền vững.

Nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong muốn, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất, đạo đức, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng nhiệm vụ; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật và công nghệ, hội nhập quốc tế để phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm và sức trẻ góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phóng viên: Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã có những hoạt động nào cụ thể hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

Đại biểu Lê Thành Đông: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động sâu rộng, mạnh mẽ và lan tỏa phong trào thi đua cao điểm trong toàn Đoàn. Tiêu biểu như: Đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực, thu hút hàng trăm ngàn lượt ĐVTN tham gia. Tổ chức Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng Đảng”; các Hội nghị lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đảm nhận, xây dựng 05 công trình thanh niên cấp tỉnh, xây dựng 156 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 2.000 công trình, phần việc cấp cơ sở chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thông qua các hoạt động đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trẻ nói riêng và tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh, phản biện các thông tin xấu độc, các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; tham gia tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ngày 3/2/2021, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức đồng loạt đến cấp cơ sở “Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” với các hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng (gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy Đảng với đoàn viên thanh niên, kết nạp Đoàn viên mới, trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp); tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi.

h

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh) 

Phóng viên: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ triển khai những hoạt động cụ thể nào nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống?

Đại biểu Lê Thành Đông: Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc, gắn với thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào công tác giáo dục, tuyên truyền; các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên; công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động của CLB Lý luận trẻ các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tổ chức Đoàn. Tiếp tục chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Đoàn; chủ động tạo môi trường cho thanh niên tham gia hiến kế và đề xuất sáng kiến với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, tuổi trẻ Hà Tĩnh đề cao phương châm sáng tạo, hiệu quả, chú trọng chiều sâu, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phóng viên: Cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Phản hồi

Các tin khác