Hình thành thế hệ nông dân mới, giữ vững giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Đó là khẳng định của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao đổi với báo chí về những thành tựu mà giai cấp nông dân, Hội Nông dân các cấp đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như tâm tư, nguyện vọng của giai cấp nông dân hướng về Đại hội.

 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng.

Phóng viên (PV): 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Hội Nông dân các cấp đã đạt được kết quả gì nổi bật, thưa đồng chí?

 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Có thể tự hào thấy rằng một trong những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới nói chung và 5 năm vừa qua là nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn về năng suất, chất lượng và giá trị.


Tuy kết quả chưa đồng đều giữa các vùng, nhưng nhìn tổng thể trong mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, rõ ràng Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia xuất siêu về nông nghiệp. Đó là kết quả phản ánh phong trào nông dân mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua yêu nước sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

 

Năm 2020 khép lại với thắng lợi của "mục tiêu kép," vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng gần 3% trong đó góp phần quan trọng mang tính quyết định chính là nông nghiệp. Người nông dân rất tự hào vì dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững đã thực sự đóng vai trò nổi bật là chủ thể. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức được Đảng giao tập hợp, vận động giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng kinh tế nông thôn; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc.

  

Mô hình nuôi bò cho thu nhập cao của hộ nông dân ở Bình Lục, Hà Nam

Mô hình nuôi bò cho thu nhập cao của hộ nông dân ở Bình Lục, Hà Nam.

Trong giai đoạn vừa qua, thành tựu nổi bật, rất đáng trân trọng chính là hình thành một thế hệ nông dân mới giàu lòng yêu nước, đoàn kết và giữ vững giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, có đủ năng lực để kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là phải liên kết "6 nhà".

 

Có thể thấy, sau 35 năm đổi mới, một trong những thay đổi quan trọng giúp người nông dân đứng vững trên mảnh đất của mình, thậm chí trở thành tỷ phú, chính là tư duy kinh tế. Chúng ta đang có hơn 3,5 triệu phú nông dân, đặc biệt trong số đó có rất nhiều chi hội trưởng có trình độ cao đẳng, đại học, trực tiếp tham gia giám sát, điều hành những công ty dịch vụ, thương mại ở nông thôn được coi là đội ngũ tiên phong.

Chúng ta mong muốn giải quyết được 3 đột phá, đó là thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Chúng ta đã có 63% tổng số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh cơ sở hạ tầng, vật chất, chúng ta còn đạt được nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp với ba tiêu chí: năng suất cao, chất lượng cao, giá trị cao.

 

Người nông dân trong thời đại mới đã nhận ra rằng cần phải học để có kiến thức, thực hiện đúng định hướng của Đảng là phát triển nông nghiệp, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

 

Để làm điều đó, nông dân đã đổi mới một bước về hình thức tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở bằng cách xây dựng các tổ, hội nghề nghiệp và nông nghiệp theo nguyên tắc "5 tự" (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và "5 cùng" (cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ).

  

 

Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân 90 năm ngày thành lập (14/10/1930 - 14/10/2020)

Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân 90 năm ngày thành lập (14/10/1930 - 14/10/2020).

PV: Để có được những kết quả như đồng chí vừa nêu, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện như thế nào?

 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, trong đó có Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung triển khai, cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách toàn diện, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội.


Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có được thành quả như hiện nay.


Trong nhiệm kỳ qua, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã giúp phát triển nông nghiệp và dịch vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đồng bào theo giới tính, giai tầng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng những giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, mong muốn hợp tác với bạn bè quốc tế... tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển.

 

Riêng năm 2020, Đảng đưa ra tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động rất đúng trong công tác chống dịch COVID-19 đó là "chống dịch như chống giặc". Điều này rất gần gũi với người nông dân nên được nông dân nói riêng và người dân cả nước đồng lòng ủng hộ.

 

Góc nông thôn mới ở Liên Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh

Góc nông thôn mới ở xã Liên Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh.


PV: Là người đứng đầu đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, xin đồng chí cho biết tâm tư, nguyện vọng của giai cấp nông dân hướng về Đại hội XIII của Đảng?

 

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Phải khẳng định rằng, hội viên nông dân Việt Nam gửi tới Đại hội XIII của Đảng sự tin tưởng tuyệt đối. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền cũng chỉ rõ: "Cách mệnh thành công thì phải công nông làm gốc…”, giai cấp nông dân mong muốn các đại biểu dự Đại hội tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, vì sự phát triển của dân tộc Việt Nam để quyết định đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, trong đó bổ sung giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn, coi trọng dạy nghề cho người nông dân, tạo cơ hội cho người nông dân mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, có trình độ ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới nhất là khi Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới.

 

Hội viên nông dân cả nước mong muốn, thông qua Đại hội, nhiều cơ chế, chính sách sẽ được thay đổi để nông dân có thể huy động được các nguồn lực đầu tư vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tin tưởng Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp, mang tính toàn diện, chiến lược trên tất cả lĩnh vực với một tâm thế, cách nhìn mới trong xây dựng, bảo vệ đất nước.

 

Riêng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, cần có quyết sách khuyến khích đẩy mạnh hợp tác với các nước có cùng trình độ, năng lực thông qua các tổ chức nông dân quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy thương mại, mở rộng thị trường, vươn ra thế giới.

 

Hội viên nông dân cả nước mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo để đưa dân tộc ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc như Bác Hồ hằng mong muốn. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có vai trò lãnh đạo, thực hiện được sứ mệnh này./.

 

Phản hồi

Các tin khác