Tin tưởng vào sự thành công của Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông. (Ảnh: Minh Chuyên)

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. (Ảnh: Minh Chuyên)


Đây là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng.

Phóng viên (PV): Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí có thể chia sẻ những kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được khi về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/9/2020 và thành công tốt đẹp. Công tác tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm; không khí Đại hội phấn khởi, tin tưởng, đúng phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

 Việc thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, khoa học, kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định; Đại hội đã tín nhiệm bầu 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao, theo đúng đề án, cơ cấu được Trung ương phê duyệt, trong đó: tỷ lệ nữ 11/53 đồng chí đạt 20,75%; là người dân tộc 21/53 đồng chí đạt 39,62%; dưới 40 tuổi 6/53 đồng chí đạt 11,32; từ 40-50 tuổi 27/53 đồng chí đạt 51%. Bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy với cơ cấu, giới tính, dân tộc, độ tuổi, trình độ đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, trong đó: nữ 03 đồng chí, chiếm 20%; dân tộc thiểu số 09 đồng chí, chiếm 60% (các tỷ lệ này đều cao hơn so với bình quân chung cả nước). Đại hội cũng đã bầu 21 đồng chí đại biểu chính thức và 3 đồng chí đại biểu dự khuyết, là những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đại hội được triển khai hiệu quả; không có những vụ việc phát sinh gây ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội. Nhìn chung, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã để lại những dấu ấn tốt đẹp và được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ tỉnh đánh giá rất cao.

 Đại hội đã thống nhất mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, nhất là điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa, con người; xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo du lịch; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại. Thúc đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc".

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc. (Ảnh: Duy Tùng)

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc. (Ảnh: Duy Tùng)


PV:
Thời gian qua, Sơn La đã chuyển thách thức thành cơ hội, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về những kết quả này?

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Những năm qua, trong điều kiện khó khăn của một tỉnh miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, thiên tai, bão lũ thường xuyên gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân...; với định hướng phát triển sát thực và phù hợp thực tiễn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; đặc biệt lĩnh vực kinh tế có chuyển biến mạnh mẽ, từng bước thay đổi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhìn nhận những kết quả Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá Sơn La là một “hiện tượng” trong phát triển kinh tế đối với các tỉnh Tây Bắc nói riêng và nhiều tỉnh khác nói chung.

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng khá, các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế có bước phát triển rõ nét. Riêng năm 2020, trong điều kiện ảnh hưởng của thiên tai và dịch COVID-19, tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 6,08%, xếp thứ 14 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,1 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015.

Tỉnh đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi từ trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 78.850 ha cây ăn quả, diện tích lớn thứ hai cả nước; có 21 sản phẩm nông sản được cấp chứng nhận bảo hộ; xuất khẩu được 16 mặt hàng nông sản sang thị trường 14 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có một số thị trường khó tính như Úc, Pháp, Mỹ, Nhật,…

Sản xuất công nghiệp được tỉnh quan tâm phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, bảo vệ môi trường; trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến (đặc biệt là chế biến nông sản) và công nghiệp năng lượng tái tạo; đến nay, toàn tỉnh có 50 cơ sở, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu tăng 8 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu quy mô lớn so với năm 2015; cho chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư một số dự án điện gió, điện mặt trời.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được thúc đẩy, tỉnh đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La (Mộc Châu), phê duyệt quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập cửa khẩu quốc tế…, đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Cùng với việc phát triển các ngành kinh tế; hệ thống kết cấu hạ tầng được tỉnh chú trọng đầu tư, qua đó diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh; các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, sản xuất, nhất là ở vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh đã giảm từ 34,44% (năm 2015) xuống còn 18,62% (năm 2020), bình quân giảm trên 3%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra;...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm chỉ đạo, biên giới được bảo vệ vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, góp phần vào sự ổn định chung của cả nước.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, đã xóa được bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc được tôn trọng và thực hiện tốt hơn; nội bộ cấp uỷ ngày càng dân chủ, đoàn kết hơn. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền các cấp có sự đổi mới tích cực.

Đây là những kết quả quan trọng tạo thuận lợi cho Sơn La phát triển trong thời gian tiếp theo.

Vườn xoài ghép cải tạo từ gốc xoài địa phương tại bản Noong Xôm, xã Hát Lót huyện Mai Sơn, Sơn La. (Ảnh: Đức  Tuấn)

Vườn xoài ghép cải tạo từ gốc xoài địa phương tại bản Noong Xôm, xã Hát Lót huyện Mai Sơn, Sơn La. (Ảnh: Đức Tuấn)

PV: Hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La đặt ra những kế hoạch cụ thể nào để thực hiện được mục tiêu này, thưa đồng chí?

 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, trên cơ sở nhìn nhận, dự báo toàn diện tình hình, phân tích thấu đáo những thuận lợi, khó khăn, thách thức và thời cơ trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa bằng 9 đề án và 9 nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng, trong đó:

 Tập trung vào 3 khâu đột phá: (1) Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất là bậc Trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. (2) Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. (3) Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư.

 Và 9 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; (2) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (3) Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; (4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; (5) Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; (6) Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch; (7) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội; (8) Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; (9) Bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

 PV: Đoàn đại biểu Sơn La có những đóng góp gì đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII?

 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Nhằm phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã phân công các đồng chí thành viên chủ động, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện để góp phần cùng toàn Đảng đề ra được những định hướng, quyết sách đúng đắn, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực của dân tộc, tạo sự đột phá cho đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.

 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La nhất trí đối với những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, về kết quả 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước; đồng thời, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La bày tỏ sự đồng lòng, nhất trí đối với các mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn đến năm 2030 và 2045 (nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước); nhất trí với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

 Từ thực tiễn của tỉnh, Đoàn cũng đã chuẩn bị những ý kiến để báo cáo tham luận tại Đại hội về những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc phát triển cây ăn quả trên đất dốc gắn với công nghiệp chế biến và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản, hướng đến xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh ra thị trước nước ngoài

 Để góp phần hoàn thiện hơn, sát hơn các quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có Sơn La, Đoàn đại biểu mạnh dạn đề xuất, mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm một số nội dung sau:

 Một là, tiếp tục quan tâm, xem xét ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ các tỉnh miền núi phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững tạo sự phát triển cân đối giữa các vùng miền trên địa bàn cả nước.

 Hai là, quan tâm, hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, các dự án giao thông kết nối vùng liên vùng.

 Ba là, tăng cường đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

 Bốn là, tiếp tục ban hành các chương trình mục tiêu để tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho nhân dân gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh các chương trình bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

 PV: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Là một trong những đại biểu được tham dự Đại hội, đồng chí có gửi gắm gì tới đội ngũ những người lãnh đạo được Đại hội bầu ra lần này?

 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, chặt chẽ, công phu, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, không để những phần tử cơ hội luồn lách leo cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước.

 Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, bầu được những cán bộ hội tụ đủ phẩm chất cách mạng của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh, thật sự xứng đáng và uy tín để từ đó xây dựng một đội ngũ cán bộ vững vàng về tâm sức và tầm vóc; Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là một tập thể năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, trong sạch vững mạnh; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, về đạo đức, tính chiến đấu, tính kỷ luật và gắn bó mật thiết với nhân dân và đảm bảo tính kế thừa, phát triển vững vàng giữa các thế hệ cán bộ cao cấp của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, những chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045 đã đề ra, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, điều hành đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ hơn nữa.

 PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phản hồi

Các tin khác