Tôi rất phấn khởi khi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp ngày càng được nâng lên
h

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hải Dương.


Phóng viên:
Thưa đồng chí là một đại biểu nữ chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xin đồng chí cho biết cảm nghĩ của mình trong lúc này?

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích: Tôi thấy rất vinh dự, tự hào được đại diện cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là cán bộ nữ được dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây là lần thứ hai tôi được là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc-  sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta

 Về dự Đại hội, tôi thấy rất tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu đổi mới toàn diện đất nước, những kết quả to lớn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách  đặc biệt là đại dịch covid-19 và thiên tai trong năm qua. Về dự Đại hội, tôi mang theo hành trang lớn lao là niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, ngày càng được củng cố vững chắc. Tôi mong muốn Đại hội XIII của Đảng thực sự là Đại hội của Đoàn kết- Trí tuệ- Dân Chủ- Kỷ cương- Trách nhiệm. Tôi sẽ cùng các đại biểu dự Đại hội tích cực tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội,  đặc biệt lựa chọn  bầu ra tập thể BCH Trung ương có tâm, có tầm, có tư duy chiến lược, thật sự tiêu biểu về đạo đức, luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, lãnh đạo đất nước ngày càng đổi mới phát triển, xứng tầm với vị thế của Việt Nam đang ngày càng cao trên trường quốc tế.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ lần này, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp được nâng lên rõ rệt, cao hơn nhiệm kỳ trước. Xin đồng chí cho biết tỷ lệ nữ cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020- 2015?

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích: Tôi rất phấn khởi khi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp ngày càng được nâng lên. Ở Hải Dương, nhiệm kỳ này, tỷ lệ và chất lượng nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp ngày càng nâng lên. Điều này, chứng tỏ sự cố gắng vươn lên của cán bộ nữ và sự quan tâm đào tạo, bố trí cho cán bộ nữ vào những vị trí quan trọng của cấp ủy, chính quyền. Từ đó, giúp chị em có điều kiện, cơ hội phấn đấu và được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm bầu, trúng cử vào cấp ủy và HĐND các cấp.

Phóng viên: Thưa đồng chí, là một đại biểu chính thức, đồng chí mong muốn điều gì về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH nhiệm kỳ Đại hội XIII?

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích: Tôi rất vui vì tỷ lệ nữ là đại biểu chính thức dự Đại hội cao, có 222 chị em nữ dự Đại hội. và rất tự hào có 8 chị bí thư tỉnh ủy, nhiều chị là chủ tịch UBND tỉnh. Tôi rất mong muốn, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đại hội XIII sẽ được nâng lên để ngày càng tương xứng  với tiềm năng, năng lực và sự cống hiến đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ. Tôi cũng rất tin tưởng các đồng chí nữ nếu trúng cử sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tâm huyết trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phóng viên: Thưa đồng chí, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc thì công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng được triển khai, tính đến thời điểm này, HĐND tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị gì cho sự kiện quan trọng này?

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích: Ngay trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hải Dương cũng đã chủ động chuẩn bị các công việc cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành Chỉ thị lãnh đạo công tác bầu cử; tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng bầu cử, xây dựng kế hoạch bầu cử; hướng dẫn cấp huyện, xã triển khai các bước theo quy đinh của pháp luật; đặc biệt Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh xác định cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa mới theo hướng tăng đại biểu chuyên trách và các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp; kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nữ, trẻ, tái cử, đại biểu ngoài Đảng theo quy định.

Sau khi kết thúc Đại hội, cùng với việc mừng Đảng, mừng Xuân, Hải Dương đã có kế hoạch triển khai công tác bầu cử theo đúng lịch trình thời gian tiến hành bầu cử. Mọi công việc chuẩn bị đều được tiến hành khẩn trương, kỹ lưỡng, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, phối hợp của các cấp, tôi nghĩ rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Hải Dương sẽ thành công tốt đẹp.

Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Phản hồi

Các tin khác