“Các Nghị quyết của Đảng có tầm nhìn, bám sát thực tiễn đất nước”
Đại biểu Huỳnh Thành Chung (Bình Phước) phát biểu tại phiên họp tổ về góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội. (Ảnh: Bích Liên)

Đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước) phát biểu tại phiên họp tổ về góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội. (Ảnh: Bích Liên)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV, chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, hầu hết các đại biểu nhất trí cao với nội dung của các dự thảo Văn kiện và cho rằng các dự thảo Văn kiện được đánh giá chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng, báo cáo Chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, đã đánh giá khách quan, toàn diện và cụ thể các kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045, các ý kiến khẳng định các văn kiện dự thảo thể hiện được những quan điểm, chủ trương lớn, giải pháp chủ yếu. Qua đó thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta.

Góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước) đánh giá: Về xây dựng Đảng, các Nghị quyết của Đảng có tầm nhìn, bám sát thực tiễn, là cơ sở cho Chính phủ, Quốc hội xây dựng, xây dựng hoạch định các giải pháp chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên đại biểu cũng đánh giá, các nhiệm kỳ qua các Nghị quyết vẫn chưa được triển khai chưa kịp thời, các văn bản của Đảng chưa đi vào cuộc sống…Bởi vậy, tới đây, phải bảo đảm việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết được ban hành có kiểm tra giám sát thường xuyên định kỳ, đồng thời có đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện Nghị của Đảng tại nhiều địa phương.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đại biểu góp ý: Thời gian quan, số lượng đảng viên tăng lên nhưng chất lượng đội ngũ đảng viên thực sự còn chưa tương xứng; tính nêu gương trong lớp đảng viên trẻ còn chưa cao; tính phê bình và tự phê bình trong Đảng, sức chiến đấu của đảng đâu đó chưa cao, cán bộ đảng viên chưa mạnh dạn phê bình những cái xấu…Bởi vậy, đại biểu đề nghị cần triển khai sâu rộng việc thực hiện học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương cán bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đấu tranh với những cái xấu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh hơn.

Cho ý kiến về công tác cán bộ, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng:  Xuất phát từ việc yêu cầu khắc phục yếu kém, sai phạm của một số cán bộ thời gian qua, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khắc phục những sai lầm đó.

Tán thành đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng, đại biểu cho rằng phải xây dựng làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Đồng thời, cần củng cố hoàn thiện nhà nước pháp quyền, làm sao cán bộ đảng viên cơ quan đảng phải thực sự gương mẫu; gương mẫu trong xử lý vi phạm cả đồng chí mình. Đồng thời nêu cao tinh thần phê và tự phê phải thật nghiêm túc. Bên cạnh đó, đại biểu đề xuất cần bổ sung các giải pháp, quy định vào dự thảo các Văn kiện về củng cố nâng cao lòng tin của người dân và các biện pháp dân vận thật cụ thể, rõ ràng.

Góp ý vào mục tiêu cơ bản của nghị quyết đại hội XIII là xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển, đại biểu Đào Thanh Hải, Thiếu tướng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và muốn đạt được thì công tác cán bộ mang yếu tố quyết định.

Về công tác cán bộ, theo đại biểu Đào Thanh Hải, thời gian vừa qua, sau một loạt vụ việc xảy ra liên quan đến sai phạm của cán bộ, xử lý cán bộ sai phạm, khiến một số cán bộ, đảng viên không dám đổi mới, không dám sáng tạo. Đây là thực trạng có thể nói đã diễn ra ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương.

Theo đại biểu, trong dự thảo Nghị quyết đại hội XIII có nêu vấn đề về đổi mới, sáng tạo và những đột phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, khi đổi mới, sáng tạo, đột phá thì ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh. “Nếu chúng ta không có cơ chế bảo vệ được cán bộ, chắc chắn sẽ không có những cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, đột phá”, đại biểu cho biết. Bởi vậy, đại biểu  đề nghị trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng cũng cần nhấn mạnh vấn đề về bảo vệ cán bộ. “Nếu không nêu vấn đề bảo vệ cán bộ trong nghị quyết thì chắc rằng quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vào đời sống sẽ rất khó khăn”, đại biểu góp ý./.

Phản hồi

Các tin khác