Văn kiện Đại hội cần thực chất, diễn đạt giản dị, dễ hiểu
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 9/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng của các nhà nghiên cứu, các tổ chức thành viên, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ TP, đại diện MTTQ Việt Nam TP 04 quận. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá cao tính khái quát, tổng kết thực tiễn sâu sắc, toàn diện và thể hiện rõ nét ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các dự thảo văn kiện. Ngoài Báo cáo chính trị còn có báo cáo chuyên đề và chuyên sâu có số liệu cụ thể, vừa cập nhật các dữ liệu mới, đảm bảo tính chân thực, khách quan. Các dự thảo có bố cục hợp lý, nội dung khái quát được những thành tựu nổi bật. Phần kiểm điểm đánh giá thực trạng toàn diện, thẳng thắn, phản ánh được thành tựu và chỉ ra khá rõ các tồn tại, hạn chế…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn góp ý vào một số vấn đề như: Văn phong, câu chữ trong các dự thảo báo cáo cần thể hiện được rõ nét ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là giản dị, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu để các tầng lớp nhân dân dễ tiếp cận và thể hiện được tư duy trong công tác lãnh đạo.

Các đại biểu cũng đã góp ý trực tiếp vào một số vấn đề quan tâm như: Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đánh giá đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ... Các đại biểu nhấn mạnh, những công việc đó cần thực chất, nói thẳng, nói thật, làm thật.

Đồng chí Phạm Lợi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội góp ý cần bổ sung thêm cụm từ “sức chiến đấu của Đảng” - đây là yêu cầu tất yếu bởi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu là hai mặt hợp thành để Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ đảng cầm quyền. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu khách quan hiện nay. Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đồng chí đề nghị quan tâm 3 vấn đề: Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên phải thực chất; công tác sinh hoạt đảng tại chi bộ và công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP góp ý tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP góp ý tại Hội nghị.

Cũng đề cập đến lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng, trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng, điểm mạnh là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã phát huy được vai trò là trung tâm đoàn kết, có chủ trương đúng đắn, kịp thời lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, theo đồng chí, việc học tập và vận dụng kinh nghiệm ở nước ngoài có lúc, có nơi chưa phù hợp, gây bức xúc, cần được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng chí cũng chỉ ra cấp ủy nhiều nơi chưa đảm bảo dân chủ, công bằng, như: Công tác bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát tuy được tăng cường nhưng mới mạnh ở Trung ương, ở các địa phương vẫn còn yếu kém… Đồng chí đề nghị bổ sung về tầm nhìn phát triển, đánh giá đúng thực chất các mối quan hệ quốc tế để có quan điểm, chính sách, phương thức lãnh đạo phù hợp.

Một số đại biểu cho rằng, nội dung về lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính sách; sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng cần được đánh giá và quan tâm đúng mức hơn nữa.

Nhiều đại biểu cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, lĩnh vực văn hóa phải được coi trọng hơn nữa để văn hóa thực sự là điểm tựa, là nguồn lực cho đất nước phát triển. Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật góp ý, cần có cách nhìn mới hơn về văn hóa và nhấn mạnh sự phát triển của văn hóa trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, cần phát huy dân chủ, công khai và tăng cường đối thoại để tăng niềm tin của nhân dân. Việc tăng cường công khai, minh bạch cũng là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ta trong thời gian qua.

Đề cập đến công tác tôn giáo, dân tộc, một số đại biểu cho rằng, công tác này cần được thể hiện đầy đủ hơn trong các dự thảo văn kiện; vấn đề biển, đảo cần được quan tâm hơn nhằm nâng tầm vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế...

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật góp ý  tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật góp ý tại Hội nghị.


Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn cả 11 ý kiến và 28 bài góp ý gửi đến Ban Tổ chức. Đồng chí nhận xét, các ý kiến đóng góp trên tinh thần thẳng thắn và có sự chuẩn bị kỹ công phu, toàn diện thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của các đại biểu đối với công tác lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng; phản ánh ý chí của nhân dân và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân… Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị để phản ánh đến cơ quan chuyên môn nhằm hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến góp ý chung vào Văn kiện hoặc một trong những vấn đề các đại biểu thật sự tâm đắc, tâm huyết để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Bằng nhiều kênh góp ý khác nhau, nhất là ý kiến trực tiếp của các cá nhân, các đại biểu lựa chọn hình thức phù hợp tiếp tục tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII để phản ánh được thực tiễn cuộc sống, để văn kiện thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn dân./.

Phản hồi

Các tin khác