Hưng Yên tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu tại hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: H.Y)

Các đại biểu tại hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: H.Y)


Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, điểm mới trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đề nghị các đại biểu là lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, chức sắc tôn giáo… phát huy tinh thần trách nhiệm, trên lĩnh vực công tác của mình đóng góp những ý kiến tâm huyết góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo trình Đại hội.

Trên cơ sở đề dẫn do đồng chí Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày, đã có 9 ý kiến của các đại biểu tham gia góp ý về: Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng, chống tham nhũng; định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hành lang pháp lý dành cho các tổ chức hội đặc thù…

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến trân trọng tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Ngoài các ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị còn có 17 ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề trọng đại của đất nước để Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII nghiên cứu, bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương, tạo sự đồng thuận xã hội, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới…

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII./.

 

Phản hồi

Các tin khác