Trí thức trẻ góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Chiều 27/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên tiêu biểu vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phớn; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy chủ trì Hội nghị. Cùng với sự tham gia của 150 trí thức trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và đơn vị giáo dục trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Ái Vi)

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận và cho ý kiến góp ý vào các nội dung: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030... Hội nghị cũng đánh giá về kết quả Đoàn Thanh niên tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; đánh giá về việc Đoàn Thanh niên của đơn vị trong việc tham gia công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, bảo vệ an ninh, quốc phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết, việc tham gia góp ý văn kiện là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của đội ngũ trí thức trẻ, những người làm công tác giáo dục nói riêng và của toàn dân nói chung trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xa hơn là năm 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân… tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Góp ý tại hội nghị, anh Hà Thanh Đạt, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh) đề xuất, văn kiện Đại hội cần đề cập đến việc tăng cường học ngoại ngữ, xây dựng xã hội học tập chủ động và tăng cường bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ sinh viên, trí thức trẻ. Cùng với đó, cần đào tạo hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, tránh đào tạo đại trà, phối hợp cùng doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Cùng quan điểm trên, chị Cao Hoàng Uyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học An Giang cho rằng cần chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng cao với phát triển của khoa học công nghệ; xây dựng các chương trình, nghị quyết liên quan đến Đoàn Thanh niên và công tác thanh niên; sớm đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, chị Nguyễn Thị Linh, Bí thư Đoàn Trường THPT An Thới (Kiên Giang) cho biết, dự thảo văn kiện cần đề cập nội dung tập trung phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, khuyến khích tư nhân phát triển giáo dục đại học phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện Việt Nam. Trong đó xây dựng lộ trình miễn học phí cho học sinh ở các cấp học, trước mắt miễn học phí cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở và học sinh mẫu giáo...

Đưa ý kiến về văn hóa, chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Bí thư Đoàn Trường Đại học KHXH&NV TP .Hồ Chí Minh muốn dự thảo Báo cáo chính trị cần cụ thể hơn về việc củng cố giá trị, văn hoá dân tộc cho thanh thiếu niên, thiếu nhi Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư cho điện ảnh và âm nhạc như hai kênh quảng bá văn hóa hiệu quả. Đồng thời khẳng định, cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nhất là đối với học sinh, sinh viên trong giai đoạn bùng nổ các mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên tiêu biểu; nhiều ý kiến vừa cụ thể vừa có tầm khái quát, tiếp cận nghiêm túc những vấn đề của dự thảo văn kiện, phản ánh những điểm căn cốt của dự thảo văn kiện Đại hội sắp tới, đặc biệt là về công tác giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII đã được chuẩn bị chặt chẽ, thực hiện lấy ý kiến không chỉ của các nhà khoa học mà còn rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân qua nhiều kênh khác nhau.

Sau Hội nghị, các tầng lớp nhân dân vẫn có thể gửi ý kiến góp ý về Ban Thường vụ Trung ương Đoàn để cơ quan này tập hợp và chuyển về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng; mặt khác người dân cũng có thể tiếp tục góp ý kiến thông qua các diễn đàn tại các tờ báo của tổ chức Đoàn./.

Phản hồi

Các tin khác