Tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TN)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TN)

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cùng báo cáo viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp của tỉnh.

Hội nghị đã thông tin tới các đại biểu tham dự về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai lần thứ V, năm 2020 và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, quần chúng về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; đồng thời tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng...

Trước đó, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Lào Cai đã có Hướng dẫn công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các dự thảo được đăng tải trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các website, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai…

Phản hồi

Các tin khác