Bắt đầu từ 8h30, ngày 19/10, Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”


 Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Cuộc Tọa đàm diễn ra vào 8h30’, thứ 2, ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Tọa đàm nhằm làm rõ hơn những nhóm nội dung, vấn đề cần tập trung góp ý. Qua đó góp phần tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân...

Tham gia Chương trình Tọa đàm trực tuyến và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có các vị khách mời:

- Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng

- Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

- PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

- TS Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tọa đàm trực tuyến đăng tải, tổng thuật, ghi hình, phát sóng trên Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIII” và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chương trình Tọa đàm trực tuyến, các vị khách mời sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi do bạn đọc gửi đến.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi tham gia chương trình theo địa chỉ:

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Email: dangcongsan.vn@btgtw.vn; thuhadcsvn@gmail.com; hienhoacpv@gmail.com

Điện thoại: 080.44060; 0982328299; 0912505559.

Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm và tham gia chương trình./.

Phản hồi

Các tin khác