Tiền Giang tổ chức góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: K.Q)

Quang cảnh Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Kỳ Quan)

Hội nghị được thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kế hoạch 64/KH-TLĐ ngày 16/9/2020 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Khắc Tinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã báo cáo tóm tắt một số nội dung góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ, góp ý bổ sung 11 vấn đề được đề cập trong dự thảo văn kiện. Trong đó, tập trung vào vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo cơ sở đẩy mạnh, phát triển kinh tế số; Cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc…

Ông Trương Văn Hiền – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Anh Như)

Đồng chí Trương Văn Hiền – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.
(Ảnh: Anh Như)

Thảo luận đóng góp tại Hội nghị, các cán bộ công đoàn tỉnh Tiền Giang đã đầu tư nghiên cứu và đưa ra nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, thiết thực. Các ý kiến tại Hội nghị đều cho rằng, các dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với đánh giá về những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm nổi bật và nhận định tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Báo cáo đã đánh giá đúng kết quả đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng… Về tầm nhìn và định hướng phát triển, một số ý kiến đề nghị bổ sung dự báo khó khăn, thách thức về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình hình Biển Đông, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung... tác động trực tiếp đến nước ta trong những năm tới.

Một số ý kiến đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển ngành, lĩnh vực cho phù hợp yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng phát triển liên kết vùng trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đa số ý kiến nhất trí với nội dung trong Dự thảo. Một số ý kiến đề nghị Đảng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Việc này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và kiên quyết hơn nữa.

Ông Trương Văn Hiền trao tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc. (Ảnh: Anh Như)

Ông Trương Văn Hiền trao tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc.
(Ảnh: Anh Như)

Các ý kiến nhất trí cao với những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Các ý kiến đều cho rằng, báo cáo đã đánh giá, nhận định đầy đủ và sát, đúng tình hình 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Ghi nhận đóng góp ý kiến, phát biểu của các đơn vị, đồng chí Trương Văn Hiền – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đánh giá cao việc chuẩn bị văn kiện, các góp ý cho dự thảo mang tính chất khách quan, thực tế và phù hợp. Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thông qua đóng góp các ý kiến nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào văn kiện trình Đại hội.

Cùng ngày,  LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng đã tổ chức Lễ trao thưởng Bằng Lao động sáng tạo và hoạt động công đoàn năm học 2019-2020. Tại buổi lễ, 3 đơn vị đã được trao tặng cờ thi đua xuất sắc, 4 đơn vị và 10 cá nhân được trao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019-2020, 25 cá nhân được trao bằng Lao động Sáng tạo với những đề tài cải tiến kỹ thuật được áp dụng mang lại hiệu quả tích cực cho cơ quan, đơn vị doanh nghiệp./.

 

Phản hồi

Các tin khác