Cần quan tâm phát triển Đảng trong lực lượng công nhân lao động

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI; đồng thời tổ chức lấy ý kiến của cán bộ Công đoàn, công nhân lao động thuộc Liên đoàn Lao động 24 quận, huyện, Công đoàn cấp trên cơ sở góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung đã thông tin với các đại biểu về kết quả của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, tóm tắt về nội dung chính tại các ngày làm việc đặc biệt là thông tin về công tác nhân sự cũng như những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, giải pháp trong 5 năm tới được Đại hội thống nhất tán thành.

 Về góp ý cho Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cách trình bày của dự thảo văn kiện mang tính khoa học. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu bật những thành tựu của đất nước trong 5 năm qua cũng như thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém, không né tránh. Bên cạnh đó cũng chỉ rõ những bài học kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp giúp cho kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Võ Văn Đặng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phụ trách công nhân lao động Ngân hàng Sacombank đề xuất, phương hướng tới cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân. Trung ương cần xem xét các chế độ, chính sách, dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp nông dân để nông dân thực sự làm chủ và làm giàu ngay trên mảnh đất của mình; tạo điều kiện để công nhân phát huy được tin thần chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất; chú trọng nghiên cứu đến động lực thúc đẩy sức mạnh của lực lượng lao động sản xuất, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ lần thứ 4.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; đề xuất xem xét lại mô hình tổ chức Công đoàn cho phù hợp với từng địa phương, theo kịp với xu thế phát triển của đất nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; xem xét việc cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường; quan tâm phát triển đảng trong lực lượng công nhân lao động; đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động; tăng cường chuyển dịch cơ cấu lao động thích ứng với cơ cấu kinh tế. Đồng thời, các đại biểu đề nghị quan tâm đến mọi người dân, đảm bảo chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội; phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…

 Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp những định hướng về kinh tế, văn hóa, xã hội cần mang tính đồng bộ, cân đối giữa các lĩnh vực. Lĩnh vực môi trường cần có sự quan tâm kịp thời và chế độ thực thi sát với thực tiễn, nhằm hạn chế thiên tai, lũ lụt.

 


 

Phản hồi

Các tin khác