Hậu Giang tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn. Gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ tỉnh đoàn các cấp trong tỉnh Hậu Giang đã về dự Hội nghị.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu góp ý. (Ảnh: Gia Nguyễn)

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu
làm rõ một số nội dung đại biểu góp ý. (Ảnh: Gia Nguyễn)

Hội nghị được thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kế hoạch 64/KH-TLĐ ngày 16/9/2020 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Các đại biểu đều cho rằng, báo cáo đã đánh giá, nhận định đầy đủ và sát, đúng tình hình 10 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật.

Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với đánh giá về những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm nổi bật và nhận định tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Báo cáo đã đánh giá đúng kết quả đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng…

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, một số ý kiến đề nghị bổ sung dự báo khó khăn, thách thức về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình hình Biển Đông, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung... tác động trực tiếp đến nước ta trong những năm tới.

Đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu bế mạc tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Nhân)

Đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phát biểu  bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Thành Nhân)

Một số ý kiến còn đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển ngành, lĩnh vực cho phù hợp yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng phát triển liên kết vùng trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đa số ý kiến nhất trí với nội dung trong dự thảo. Một số ý kiến đề nghị Đảng ta cần thực hiện thường xuyên, liên tục và kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí; đẩy lùi sự suy thoái về tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Kiều Văn Thọ cho biết, Hội nghị đã ghi nhận tất cả 19 ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến của  đại biểu tham dự tại hội nghị lần này ban tổ chức sẽ tập hợp và biên soạn đầy đủ gửi về Ban soạn thảo của Trung ương. Đồng thời, yêu cầu các đại biểu tùy theo điều kiện, vị trí làm việc tiếp tục tổ chức cho đoàn viên ở đơn vị, cơ sở của mình đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác