Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII
Hình ảnh tại Hội nghị.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Ngày 19/8, Ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương đã dự Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chủ trì Hội nghị.

Đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu

Báo cáo của tỉnh Ninh Bình cho biết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức,đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; đã thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 tăng bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (8%/năm), cao hơn mức chung cả nước (bình quân 6,8%/năm).

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình  mong muốn nhận được những góp ý từ các đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn nhận được những góp ý từ các đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, du lịch có nhiều chuyển biến về chất lượng hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện và ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả quản lý đầu tư được nâng lên; kết cấu hạ tầng từng bước phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tốt; lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Ninh Bình cũng chỉ ra, nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô đủ lớn; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, chưa trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp; kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự bền vững. Công tác quản lý và phát triển kinh tế vùng ven biển còn hạn chế. Doanh thu từ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch còn hạn chế. Việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh ở cơ sở có nơi chưa nghiêm. Công tác giảm nghèo ở một số địa phương chưa vững chắc.

Vì vậy, với nền tảng phát triển, tiềm năng, lợi thế cũng như những tồn tại, hạn chế bộc lộ trong thời gian vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị: Để Ninh Bình phát triển trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình mong muốn Ban Kinh tế Trung ương cũng như các ban, bộ, ngành Trung ương đóng góp ý kiến cho Ninh Bình hoàn thiện Văn kiện trước khi trình Bộ Chính trị và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng Ban Kinh tế Trung ương đóng góp thêm ý kiến trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng và cởi mở, nhất là về quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và các định hướng để Ninh Bình phát huy tối đa lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đề nghị phân tích, đánh giá sâu hơn về những các chỉ tiêu, mục tiêu, đặc biệt là những ưu thế, dư địa để Ninh Bình định hướng phát triển kinh tế - xã hội của mình giai đoạn 2020-2025, đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu những gợi ý để các đại biểu thảo luận, góp ý.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu những gợi ý để các đại biểu thảo luận, góp ý.

Ninh Bình có vị trí chiến lược, cầu nối giữa đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, là một điểm nút giao thông quan trọng trên tuyến Bắc - Nam. Ninh Bình có nhiều sông, có biển; nằm trong Tứ giác phát triển Hà Nội - Thanh Hóa - Hải Phòng - Quảng Ninh, nhất là lại nằm giữa 02 cực phát triển Hà Nội và Thanh Hóa. Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa, trong đó định hướng Thanh Hóa là cực tăng trưởng mới với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn là nền tảng; năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistic là đột phá; du lịch là mũi nhọn. Do vậy, Ninh Bình sẽ định hướng phát triển như thế nào để tranh thủ tối đa các cực tăng trưởng này, bổ sung cho nhau cùng phát triển, chứ không bị cạnh tranh, lấn át.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cũng lưu ý, với quy mô kinh tế nhỏ, khó cạnh tranh với nhiều tỉnh, thành, việc định hướng, tìm ra động lực, dư địa phát triển trong thời gian tới đặc biệt quan trọng đối với Ninh Bình.

Các ý kiến phát biểu cũng thống nhất về phương hướng phát triển trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, Ninh Bình phải nghiên cứu, đánh giá chính xác những ưu thế cũng như những khó khăn, hạn chế của tỉnh mình so với các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là những tỉnh, thành lân cận để định vị được các lĩnh vực, mục tiêu cũng như dư địa để phát triển kinh tế - xã hội của mình.

Theo các đại biểu, Ninh Bình có tiềm năng lớn về công nghiệp vật liệu xây dựng, bước đầu hình thành công nghiệp lắp ráp ô tô, do đó Ninh Bình có thể trở thành một trung tâm công nghiệp phụ trợ, lắp ráp ô tô, điện tử. Công nghiệp vật liệu xây dựng vẫn là một thế mạnh của Ninh Bình, nhưng phải quy hoạch, quản lý, ưu tiên công nghệ thân thiện với môi trường.

Về du lịch, Ninh Bình có bề dày lịch sử, là một trong những tỉnh có tiềm năng du lịch hàng đầu của cả nước, có nhiều di sản được UNESCO công nhận, trong đó đặc sắc nhất là du lịch văn hóa - tâm linh (Bái Đính, Hoa Lư…), du lịch sinh thái - cảnh quan (Tràng An, Tam Cốc, Cúc Phương…). Đây là những tiềm năng lớn về du lịch của Ninh Bình để có thể khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, Ninh Bình cũng cần cân nhắc kỹ giữa Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Các đại biểu cũng cho rằng, Ninh Bình cần tập trung đầu tư, khai thác các tuyến đường kết nối vùng, liên vùng như đường bộ ven biển Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, đường kết nối với cao tốc Bắc- Nam, đường Hồ Chí Minh, đường kết nối với các di sản UNESCO…Chú trọng phát triển dịch vụ logistic, vận tải đa phương thức đường bộ - đường sắt - đường sông. Phát triển tốt hệ thống logistic sẽ tạo ra ưu thế thu hút đầu tư vào Ninh Bình.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ninh Bình có cả 3 vùng địa hình núi - bán sơn địa, đồng bằng và ven biển, có tiềm năng phát triển nông nghiệp đa dạng, phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, hữu cơ, chất lượng cao, gắn với phát triển du lịch. Cần chú trọng đảm bảo mục tiêu “tam nông”.

Trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch COVID 19 hiện nay cũng như những chiến tranh thương mại trên thế giới, Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đánh giá sâu hơn tác động của dịch COVID-19, chiến tranh thương mại để xác định mục tiêu, chỉ tiêu phát triển phù hợp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cần kiên trì tháo gỡ khó khăn trước mắt, đồng thời củng cố nền tảng lâu dài như cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục, nguồn nhân lực để đón bắt cơ hội phát triển sau khi kết thúc dịch COVID-19…

 Theo dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh đề ra mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng hệ thống đô thị thông minh, quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch phát triển của quốc gia; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng./. 

 

Phản hồi

Các tin khác