Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đồng lòng thực hiện nghị quyết
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: TD).

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: TD)

Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thành công tốt đẹp. Ngay sau thành công của Đại hội, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội với sự tham gia của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cùng 600 cán bộ, đảng viên là trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy... Sau khi Hội nghị kết thúc, các đại biểu dự Hội nghị đã làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm.

Theo kế hoạch, sau Hội nghị do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức, bí thư cấp ủy các cấp đã trực tiếp chỉ đạo và triển khai việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết tại đơn vị, địa phương nghiêm túc, hiệu quả theo Kế hoạch của Tỉnh ủy; đồng thời, việc đánh giá chất lượng học tập nghị quyết cũng được cấp ủy các cấp tăng cường thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ; phối hợp, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai học tập và viết thu hoạch sau học tập… để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai), xác định năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Bảo Thắng đã chú trọng phát huy vai trò công tác tuyên truyền nhằm định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền được triển khai, thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy cơ sở xã, thị trấn trong huyện đã tích cực tham mưu cho các Đảng ủy cơ sở chú trọng làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thông qua việc triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của đại hội đảng các cấp; tạo cơ sở để phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết. Đồng thời, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức tuyên truyền sâu, rộng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của cấp uỷ cơ sở nhằm tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Thông qua đó đã giúp nhân dân nhận thức rõ về các chủ trương, định hướng lớn đề ra trong những năm tới, những mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII đề ra trong 5 năm tới...

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI do Huyện ủy Bảo Thắng tổ chức. (Ảnh: LN).

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI do Huyện ủy Bảo Thắng tổ chức. (Ảnh: LN)

Tìm hiểu được biết, điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền ở Lào Cai đó là nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, phù hợp. Việc tuyên truyền được tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát yêu cầu lãnh đạo của từng tổ chức đảng và đặc điểm, điều kiện của mỗi địa phương, cơ quan. Bên cạnh hội nghị quán triệt tập trung; hội nghị học tập, quán triệt trực tuyến,... nội dung nghị quyết còn được tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt của các chi bộ, các cơ quan; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thông tại các khu dân cư. Nhờ đó, đến nay nhìn chung cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đều nắm được những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đảng các cấp. Ông Vàng A Sinh ở xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết: “Nhờ được cán bộ tuyên truyền nên bà con đã nắm được nghị quyết đại hội các cấp. Ai cũng vui mừng vì nghị quyết luôn quan tâm, chăm lo phát triển đời sống đồng bào vùng cao. Mọi người đều động viên nhau cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương và góp phần thực hiện nghị quyết các cấp”.

Theo đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc toàn tỉnh. Việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là cơ sở để sớm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sau đại hội đảng bộ các cấp; góp phần định hướng tư tưởng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của tỉnh.

Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu đúng, cùng đồng lòng thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Lào Cai sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện thực sự có hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thực hiện các nội dung nghị quyết sẽ gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đồng bộ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất