Điện Biên: Sẽ ban hành nhiều nghị quyết về công tác Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.
(Ảnh: Quang Long)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị lần này. Đây là cơ sở quan trọng, là tiền đề để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các Nghị quyết cho giai đoạn tiếp theo. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cấp mình, cơ quan đơn vị mình phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết để các báo cáo, nghị quyết được hoàn chỉnh, ban hành theo đúng thời gian quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia cho ý kiến vào các dự thảo: Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Báo cáo (bổ sung) của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất