Hồ sơ người ứng cử phải nộp trước ngày 15/3/2021

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Hồng Quang; đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn tham mưu về công tác nhân sự của 9 cơ quan khối Trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước và 25 Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ĐBQH.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan Trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐHBQ khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Bước đầu tiên là tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH. Những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bước thứ hai là tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH. Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên. Theo đó, những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Nơi có 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự Hội nghị. Người ứng cử ĐBQH được mời tham dự Hội nghị. Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH không đạt tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác.

Bước thứ ba của quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV là tiến hành Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH làm hồ sơ ứng cử theo quy định của điều 35 của Luât bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV…

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Hội nghị giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV nhằm làm rõ các bước trong quy trình đã đề ra.

Từ những ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm văn bản thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ người để giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo đó, các cơ quan Đảng được giới thiệu 10 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 3 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (là những ĐBQH chuyên trách ở Trung ương) là 133 đại biểu; Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) là 15 đại biểu; Lực lượng vũ trang: Quân đội là 12 đại biểu, Bộ Công an là 2 đại biểu; Tòa án nhân dân tối cao 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh  phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Với số lượng ĐBQH khóa XV được phân bổ tới các cơ quan Trung ương, Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương các bước tiến hành giới thiệu người của cơ quan, đơn vị mình tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục giới thiệu quy định tại Hướng dẫn số 53 ngày 24/2/2021

Để thực hiện tốt các quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương trong quá trình tổ chức giới thiệu người ứng cử cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Uỷ ban Trug ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, Luật tổ chức Quốc hội và các quy định có liên quan về tiêu chuẩn, độ tuổi, sức khỏe…

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5/2021 (tức là vào ngày 14/3/2021). Từ hồ sơ tiếp nhận, ngày 18/3/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất