Trong ba ngày 26-28/7, Đảng bộ thành phố Phủ Lý tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 240 đại biểu đại diện cho hơn 9.400 đảng viên toàn Đảng bộ đã tham dự Đại hội. 

  Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Phủ Lý đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ thành phố được công nhận Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 69 triệu đồng/người/năm, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Công tác xây dựng và phát triển đô thị được đặc biệt quan tâm. Thành phố đã khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; bước đầu hình thành các khu trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp, hiện đại, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 Cùng với tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, các hoạt động dịch vụ trong nông nghiệp phát triển đa dạng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; có sức lan tỏa và trở thành phong trào rộng khắp.

Đến nay, 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Diện mạo khu vực nông thôn thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại, văn minh. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

                                  Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế riêng có của thành phố; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Tập trung thu hút đầu tư, phát triển đa dạng các loại hình thương mại dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó xác định xây dựng và phát triển thành phố là đô thị lõi của tỉnh Hà Nam, là trung tâm của khu vực về thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục; đô thị thông minh vào năm 2025.

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 114,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 85%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10,37%/năm; có 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng thành phố Phủ Lý là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam trước năm 2030. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp trên 500 đảng viên mới./.