Khánh Hòa: Thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Đoàn viên, thanh niên với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII”.

12

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi tại địa chỉ https://tinhdoankhanhhoa.org.vn

Cuộc thi nhằm thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 206-KH/TĐTN-XDĐ ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Cuộc thi dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến 20/5/2021. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên website Tỉnh đoàn Khánh Hòa tại địa chỉ https://tracnghiem.tinhdoankhanhhoa.org.vn/ 

Các thí sinh sẽ tham dự 2 vòng thi: Vòng thi tuần diễn ra từ ngày 20/4 đến 17/5/2021; vòng Chung kết vào ngày 20/5/2021.

Tại Vòng thi tuần: thí sinh tham gia thi phải trả lời đầy đủ 05 câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra. 5 thí sinh có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất mỗi tuần được lựa chọn vào vòng thi chung kết. Vòng chung kết: 20 thí sinh dự thi (được lựa chọn từ 04 tuần) sẽ trả lời 10 câu hỏi. Thành tích của thí sinh được tính bằng số câu trả lời chính xác và thời gian hoàn thành toàn bộ các câu hỏi của thí sinh.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho 5 thí sinh có số lượng trả lời đúng nhiều nhất và thời gian nhanh nhất. Mỗi giải trị giá 100.000 đồng. Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao 10 giải cá nhân và 6 giải tập thể. Mỗi giải gồm bằng khen kèm tiền thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa./.

Phản hồi

Các tin khác