Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi Điện chúc mừng Lãnh đạo Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

* Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc vương Vương quốc Thái Lan Ma-hả Va-chi-ra-long-kon (Maha Vajiralongorn); Bộ Ngoại giao Liên bang Mê-hi-cô (Mexico), thay mặt Chính phủ và Nhân dân Mê-hi-cô; Bộ Ngoại giao Nhà nước Đa Dân tộc Bô-li-vi-a (Bolivia), thay mặt Chính phủ và Nhân dân Bô-li-vi-a, đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hoàng thân Mô-ham-mét bin Ra-Sít An Mác-tum (Mohammed bin Rashid Al Maktoum), Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng và Toàn quyền Đu-bai (Dubai) thuộc các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (The United Arab Emirates) và Hoàng thân Mô-ham-mét bin Day-ít An Na-hy-an (Mohammed bin Zayed Al Nahyan), Hoàng Thái tử A-bu Đa-bi (Abu Dhabi) kiêm Phó Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na (Argentina) Xéc-hi-ô Mát-xa (Sergio Massa) đã gửi điện chúc mừng./.

Phản hồi

Các tin khác