Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội đại biểu các DTTS miền Nam tại Pleiku
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe bức thư Bác Hồ gửi cho Đại hội đại biểu các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946. Bức thư ngắn gọn, giản dị và rất chân thành, thể hiện tình cảm và niềm tin sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào các DTTS miền Nam cũng như đồng bào, chiến sĩ cả nước. 

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều nội dung tham luận được trình bày thu hút sự quan tâm của các đại biểu như: Phát huy vai trò quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS; kết quả bài học kinh nghiệm phát huy truyền thống cách mạng trong đồng bào DTTS giai đoạn 2006 – 2021; phát huy vai trò hội viên phụ nữ DTTS tham gia nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc; công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên trong vùng DTTS; phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế… Các tham luận phong phú, đa dạng, sâu sắc nói lên ý nghĩa của bức thư Bác Hồ gửi Đại hội đại biểu các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946 được đại diện các đơn vị trao đổi, mạn đàm nhằm tiếp tục khẳng định quyết tâm thư có giá trị sâu sắc.

Cách đây 75 năm, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, “thù trong giặc ngoài”, các thế lực thù địch, tay sai của thực dân Pháp ra sức chống phá chính quyền cách mạng, tuyên truyền xuyên tạc Chính phủ ta, thực hiện âm mưu chia rẽ các dân tộc Việt Nam, nhằm xâm lược nước ta một lần nữa. Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chia rẽ dân tộc của kẻ thù, Trung ương Đảng và Bác Hồ chỉ đạo Ban vận động quốc dân thiểu số Nam Trung bộ triệu tập Đại hội các DTTS miền Nam được tổ chức tại thị xã Pleiku, nay là thành phố Pleiku vào ngày 19/4/1946. Tại Đại hội, các đại biểu đã vinh dự được đón nhận bức thư của Bác do đồng chí Tố Hữu - phái viên Trung ương và đồng chí Bùi San - Phái viên xứ ủy trực tiếp mang đến.

Chủ trì điều hành tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội đại biểu các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Chủ trì điều hành tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội đại biểu các DTTS
miền Nam tại Pleiku năm 1946. (Ảnh: Nguyệt Thu)

Bức thư của Bác là sự kết tinh đặc sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đường lối, chủ trương, chính sách đại đoàn kết dân tộc. Bài học đó giờ vẫn còn nguyên giá trị mà các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi khắc ghi và quyết tâm thực hiện ý nguyện của Người.

Qua 15 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên (2006 – 2021), cùng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhìn chung nhận thức của cán bộ Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chuyến biến tích cực, góp phần tạo nên sự đồng thuận của Nhân dân, đồng bào DTTS trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chinh trị, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh những năm qua./.

Phản hồi

Các tin khác