Ngành Tài chính quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: H.T)

Phải tích cực, nhưng thận trọng

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết nhiệm kỳ 2021 - 2025 là thời điểm rất quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Do đó, trong xây dựng và quản lý điều hành kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN), phải tích cực, nhưng thận trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ động trong hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh nền tài chính quốc gia.

Tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nâng cao hiệu quả, hiệu lực nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu tiềm năng, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, đảm bảo chi NSNN tiết kiệm hiệu quả, cải thiện tích cực chính sách tài khóa, sức chống chịu của nền tài chính quốc gia trong quản lý, điều hành nền kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển, hội nhập khu vực và thế giới trong tình hình mới… là những ưu tiên trong nhiệm kỳ này.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho rằng, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong thời gian tới là phải tiếp tục giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính-NSNN; công khai, minh bạch, đẩy mạnh trách nhiệm giải trình và tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện chính sách, tháo gỡ nút thắt nền kinh tế, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính-NSNN.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, giảm bội chi ngân sách, giảm nợ công. Đó có thể coi là đường hướng trong thời gian tới để thực hiện chính sách tài khóa. Muốn vậy, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế tài chính; tăng cường hiệu quả công tác phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính-NSNN với quá trình phát triển, tái cơ cấu nền kinh tế; quản lý chặt chẽ, hiệu quả bội chi, nợ công phù hợp; đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục cơ cấu lại thị trường tài chính, bảo hiểm, dịch vụ kế toán kiểm toán…

Nhấn mạnh Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, đa nghề với rất nhiều lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp, do đó Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng các chính sách tài chính bên cạnh việc phải đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, thì điều cốt yếu là phải vì sự phát triển của đất nước, vì dân và vì sự phát triển của doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm.

Bộ Tài chính sẽ tập trung khơi dậy và huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội, thông qua thúc đẩy phát triển các thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm… theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó xây dựng nguồn lực tài chính quốc gia ngày càng phát triển lành mạnh, bền vững, phù hợp với thông lệ quốc tế, thúc đẩy hội nhập hiệu quả, nâng cao vị thế của nền kinh tế nước ta trên trường quốc tế.

Trong khó khăn thách thức có cơ hội

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhận định, hiện nay có thể nói là thời điểm hết sức quan trọng, năm đầu thực hiện các mục tiêu, chiến lược, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Đây vừa là khó khăn, thách thức nhưng cũng là cơ hội đối với ngành tài chính.

Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 còn ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thế giới cũng như trong nước, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế, thương mại quốc tế ngày càng gay gắt hơn. Ở trong nước, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường quan hệ thương mại của doanh nghiệp Việt Nam, trong khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn hạn chế. Dư địa của nguồn lực tài chính và chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng còn gặp khó khăn…

Trong khi trên thực tế, việc quản lý thu, sử dụng ngân sách và tài sản công có lúc, có nơi chưa hiệu quả; đầu tư công vẫn còn lãng phí... Những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trước mắt cũng như lâu dài.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, trong khó khăn, thách thức, cũng mở ra nhiều cơ hội mới đối với ngành tài chính trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là năm đầu của thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm và 10 năm tới. Ngành tài chính trên cơ sở phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đưa ra những chính sách, cơ chế phù hợp cho thời gian tới. Đặc biệt, phải tập trung xây dựng và phát triển nguồn lực tài chính quốc gia vững mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển, đổi mới của đất nước.

“Trải qua hơn 75 năm hình thành và phát triển, ngành tài chính Việt Nam luôn vững bước qua các giai đoạn lịch sử của đất nước và đã có những bước đột phá mạnh mẽ để tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia. Thách thức đầu tiên là việc đảm bảo chính sách tài khóa, cân đối thu chi, giảm nợ công, giảm bội chi ngân sách. Cùng đó, quản lý điều hành ngân sách và nguồn lực quốc gia hiệu quả nhất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc. Với đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành trách nhiệm và chuyên nghiệp, tôi tin tưởng rằng, ngành tài chính và cá nhân tôi trong thời gian tới sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác