Nhiều mô hình, phần việc hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05
Thời gian qua, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo Lộc được đẩy mạnh

Thời gian qua, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo Lộc được đẩy mạnh

Trao đổi với chúng tôi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc Đỗ Hữu Bảo cho biết: Học làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP Bảo Lộc đã đẩy mạnh thực hiện giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc chăm lo đời sống cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua TP Bảo Lộc đã thực hiện quyết liệt trong công tác giảm nghèo và đạt hiệu quả tích cực. Hiện cả TP còn 290 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,65%, 827 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,90%; 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 165/165 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, hơn 36.900 hộ dân đạt gia đình văn hóa và 145/177 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 46/69 trường học đạt chuẩn quốc gia; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị sinh thái, văn minh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được đẩy mạnh từ đầu nhiệm kỳ, trong đó chú trọng nêu gương của người đứng đầu. Cùng với đó, Thành ủy Bảo Lộc cũng đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính; mô hình giải quyết thủ tục hành chính một cửa tại UBND TP và các phường, xã đạt nhiều kết quả tích cực; mối quan hệ của cơ quan hành chính với nhân dân và doanh nghiệp được cải thiện, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước được tăng cường, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đảm bảo số lượng cơ bản đáp ứng với yêu cầu về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Từ việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn TP Bảo Lộc có hàng trăm mô hình, phần việc được thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ quan đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể bồi dưỡng xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện đồng bộ từ cơ sở trên cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình.

Tiêu biểu như các mô hình camera an ninh, tiếng chuông báo động, cổng an ninh, đèn đường chiếu sáng, Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội, Giáo họ vô nhiễm về an ninh trật tự, cựu chiến binh gương mẫu, nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, gia đình “5 không, 3 sạch”, nuôi heo đất, “bạn giúp bạn – trường giúp trường”, hũ gạo tình thương và mái ấm tình thương giúp người nghèo… Qua đó, xuất hiền nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm qua, TP Bảo Lộc cũng đã kịp thời khen thưởng đột xuất 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo Lộc được đẩy mạnh

TP Bảo Lộc trên đường phát triền

Phó Trưởng ban Tuyên giáo TP Bảo Lộc Đỗ Hữu Bảo nhấn mạnh: Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là thường xuyên, lâu dài, thời gian tới TP Bảo Lộc xác định tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể đưa việc học Bác trở thành tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nội dung của Chỉ thị với các kế hoạch, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những việc làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai, nhân rộng; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, triển khai hình thức./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất