Phát triển huyện Nhà Bè thành khu đô thị kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè giám sát các cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn để lắng nghe, tìm hiểu khó khăn, nhằm giải quyết cho người dân, doanh nghiệp (ảnh:SGGP)

Trong thời gian qua, ngành nông nghiệp của huyện đã bước đầu chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị. Tuy nhiên, nhìn chung tốc độ tăng trưởng còn chậm, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít, quy mô tương đối nhỏ, chưa có nhiều mô hình hiệu quả trong nông nghiệp đô thị để nhân rộng.

Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của huyện và liên tục giảm. Trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 24 tỷ đồng, chiếm 1,78% tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế của huyện.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè chia sẻ, tương lai, huyện sẽ chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp với diện tích nhỏ. Đặc biệt, ưu tiên những nông dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ, nhưng cần phải theo quy hoạch chung của Thành phố, phù hợp với tình hình của huyện. Giai đoạn 2020-2025, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 50%, năm 2030 đạt 90%, đến năm 2045 cơ bản đạt 100%. Với hiện trạng nông nghiệp trên huyện khoảng 4.000ha, tương lai sẽ giảm còn chỉ còn khoảng 200ha diện tích đất chủ yếu nông nghiệp công nghệ cao.

Để thực hiện được, huyện sẽ hoàn thiện quy hoạch; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển như hỗ trợ vốn, xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Đồng thời, huyện cũng đề xuất với thành phố ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện theo đúng quy hoạch; nhất là các trục giao thông chính, giao thông trọng điểm và huyết mạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng đường 15B, đường Kho B và Kho C nối dài, đường Phạm Hùng nối dài; cầu Phú Xuân 2, cầu Rạch Dơi, Rạch Tôm.../.

Phản hồi

Các tin khác