Học tập và làm theo Bác từ việc nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương
12

Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị kết hợp giữa thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều phong trào thi đua
(Ảnh: D.H)

Trong đó, việc chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện chỉ thị với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả được hết sức chú trọng. Đặc biệt là, lựa chọn những nội dung mang tính đột phá nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị và kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở.

Với phương châm học và làm theo Bác từ những điều giản dị, thiết thực nhất, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị kết hợp giữa thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nhất là phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo...

Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên là một địa phương có phần lớn người dân tộc thiểu số sinh sống. Khi thực hiện chương trình xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư, đây là địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn xã xây dựng được gần 13km rãnh thoát nước thải; vận động người dân địa phương tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất với trị giá nhiều tỷ đồng. Ở mỗi thôn, xóm, các hộ dân đều cử người tham gia đóng góp bằng ngày công lao động hoặc bằng tiền để hỗ trợ thi công công trình.

Những năm qua, Đảng ủy xã chú trọng triển khai nội dung Chỉ thị 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các chi bộ. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm; gắn bó, sâu sát cơ sở; gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy xã những phương án, kế hoạch phù hợp để xây dựng tình đoàn kết trong nhân dân; đồng thời lan tỏa việc học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực đến với mỗi cá nhân, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian qua, việc kết hợp sáng tạo giữa thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở mỗi địa phương, đơn vị, toàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến tích cực trong việc học và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Mô hình “Ngày chủ nhật xanh” ở thành phố Phúc Yên; mô hình “Hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Con đường bích họa” ở huyện Vĩnh Tường... cũng như những tấm gương hết lòng vì cộng đồng, hiến đất, hiến tài sản, làm đường giao thông nông thôn ở huyện Lập Thạch, Tam Dương...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền mỗi địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị. Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu triển khai các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Phản hồi

Các tin khác