Tiên Yên (Quảng Ninh): Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực
Xã nông thôn mới kiểu mẫu Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Xuân Thao)

Xã nông thôn mới kiểu mẫu Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Xuân Thao)

Tiên Yên là một trong những địa phương của Quảng Ninh có sự bứt phá lớn trong việc xây dựng nông thôn mới, trở thành huyện phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Huyện đã triển khai thực hiện chương trình, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ và nhân dân trong toàn huyện, người dân thực sự là chủ thể của chương trình và xây dựng nông thôn mới đạt được mục tiêu đề ra.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới luôn được huyện Tiên Yên thực hiện sâu sát, quyết liệt.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được được các cấp ủy, chính quyền địa phương, và các đoàn thể huyện vào cuộc tích cực, đổi mới, tuyên truyền thông qua những điển hình tiên tiến, những mô hình kinh tế hiệu quả,... nâng cao nhận thức của các cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến hết năm 2020, huyện có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 7 xã nông thôn mới nâng cao. Các xã đều xây dựng kế hoạch triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với xây dựng và mở rộng đô thị Tiên Yên.

Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới đã đi vào ý thức của người dân bằng những việc làm thường xuyên, với mục tiêu xây dựng vùng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, nếp sống văn minh, con người văn hóa. Nhờ đó, diện mạo nông thôn của huyện đã thực sự thay đổi, nổi bật.

Năm 2020, huyện đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 24 công trình giao thông; 15 công trình kênh mương; cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa; 2 công trình cấp nước sạch; triển khai 22 dự án phát triển sản xuất. Nhờ đó, các vùng sản xuất lớn theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành: Vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại các xã Đông Hải, Đông Ngũ, Hải Lạng, Đồng Rui; vùng nuôi gà Tiên Yên tại các xã Hà Lâu, Phong Dụ, Điền Xá ...

Kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện (điện, đường, trường, trạm ...). Các tuyến đường trục liên xã và đường trục thôn bản của Tiên Yên được bê tông hóa; đường giao thông nội đồng được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Các thôn đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu. Các trục đường chính được trồng hoa, lề đường cũng được mở rộng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, vệ sinh môi trường. Từ đó, phong trào xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu thực sự lan tỏa trong toàn huyện, dần có chiều sâu và tính bền vững cao..

Trong quý I/2021, huyện Tiên Yên tổ chức thẩm định, bổ sung 6 sản phẩm tham gia chương trình OCOP; đăng ký các sản phẩm mới năm 2021. Đến nay, huyện có 29 sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Năm 2021, huyện đặt ra mục tiêu chỉ đạo 2 xã Đồng Rui, Yên Than đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã Phong Dụ, Điền Xá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 14 thôn, 14 vườn chuẩn nông thôn mới; vận động các hộ xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng 2.318 hộ đạt gia đình kiểu mẫu.

Tiên Yên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn nợ của huyện đạt chuẩn nông thôn mới như: Hoàn thành lập và trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Yên theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTG ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh đầu tư đúng tiến độ đối với Khu liên hiệp xử lý chất thải tại thôn Tài Noong, xã Đông Hải, để tiếp nhận và xử lý an toàn đối với toàn bộ lượng chất thải phát sinh trên địa bàn huyện;…

Để làm được điều này, theo đồng chí Vi Quốc Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, huyện tập trung nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động nước tưới, tiêu trên 85% diện tích đất nông nghiệp. Đi cùng với đó là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu.

Huyện cũng đang tích cực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi sự doanh nghiệp; thực hiện tốt an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo.

Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện Tiên Yên giai đoạn vừa qua đã phản ánh sinh động, chân thực của ý Đảng - lòng dân. Tin tưởng rằng với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Tiên Yên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Phản hồi

Các tin khác