AASC tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Hãng Kiểm toán AASC phát triển và trưởng thành từ Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài chính. Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Tư vấn tài chính, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá và các dịch vụ khác được pháp luật cho phép.

Năm 2020, Đảng bộ Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng tổ chức đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt, năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực tới kinh tế Việt Nam và các nước trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, cấp ủy đảng, lãnh đạo Công ty đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Hội đồng Thành viên lần thứ 13; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện các hoạt động của Công ty, đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty đã đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong công tác Kiểm toán, Tư vấn Tài chính Kế toán với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đảng viên; luôn có ý thức xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chấp hành chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, Hãng Kiểm toán AASC đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Cụ thể, Hãng Kiểm toán AASC đã được Bộ Tài chính và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xếp hạng trong top 5 Ngành kiểm toán độc lập và dẫn đầu trong các công ty kiểm toán Việt Nam. Hãng Kiểm toán AASC vinh dự đứng trong top 20 Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam trong tổng số 100 thương hiệu được vinh danh năm 2020 tại Chương trình Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam năm 2020 do Viện Khoa học Phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức.

Trong năm tài chính thứ 13, doanh thu toàn Hãng đạt được 252,16 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm trước. Đồng thời, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm sát sao trong công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ nhằm không ngừng khẳng định vị thế và thương hiệu AASC.

Trong năm 2020, Hãng Kiểm toán AASC đã phát hành 03 Bản tin nội bộ, Bản tin số 13 – Mùa hoa nở, Bản tin số 14 – Anh bộ đội và Bản tin số 15 – Hành trình về cực đông đã ghi dấu ấn tích cực về văn hoá AASC, giúp truyền tải các thông điệp của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và gắn kết người lao động với với sự phát triển của Công ty.

Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ chính sách lương, thưởng, các chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước và tham gia thêm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thân thể cho người lao động.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như: Tặng quà cho người lao động nữ ngày 8/3, ngày 20/10, tặng quà các cháu thiếu thi nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, tổ chức cho các cháu Thiếu nhi xem xiếc nhân dịp Tết Trung Thu, phát phần thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020, tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh nhân ngày 22/12, thăm hỏi động viên kịp thời người lao động và người thân khi ốm đau, tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn... Các hoạt động này đã giúp tăng cường sự gắn kết giữa các phòng/ban/chi nhánh và các thành viên của đại gia đình AASC, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của Công ty.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021, Đảng ủy tiếp tục phối hợp với Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Hội đồng Thành viên Năm Tài chính thứ 14 đề ra. Cụ thể là, Công ty tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong hệ thống các công ty kiểm toán của Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín, thương hiệu, đa dạng hóa dịch vụ, tăng cường đào tạo trình độ khu vực và thế giới cho các Thành viên, Kiểm toán viên của Hãng Kiểm toán AASC.

Toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích của Công ty, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) – Bộ Tài chính, nay là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (13/5/1991–13/5/2021), cũng là Ngày thành lập Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam.

 

Phản hồi

Các tin khác