Thái Bình: Kết nối 103 điểm cầu hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đến chiều ngày 26/3, đường truyền tín hiệu từ điểm cầu Trung ương tới 2 điểm cầu cấp tỉnh, 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương

Đến chiều ngày 26/3, đường truyền tín hiệu từ điểm cầu Trung ương tới 2 điểm cầu cấp tỉnh, 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương

Trong hai ngày 27 - 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) kết nối với điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi bảo đảm điều kiện.

Tại Thái Bình có 103 điểm cầu kết nối với điểm cầu Trung ương với 11.938 đại biểu tham dự hội nghị. Đến chiều ngày 26/3, đường truyền tín hiệu từ điểm cầu Trung ương tới 2 điểm cầu cấp tỉnh, 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 89 điểm cầu cơ sở đã được kết nối, bảo đảm an toàn, thông suốt, chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt. Đây là lần thứ hai tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất