Chủ động tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xác định rõ ý nghĩa của việc chủ động tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết sẽ tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, tạo đồng thuận trong xã hội, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công (cuối tháng 9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái đã biên soạn đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội. Tiếp đó, ngày 30/10/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện kế hoạch trên, đầu tháng 12/2020, Tỉnh uỷ Yên Bái đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đến các đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn. Tại đây, các đại biểu được phổ biến những nội dung về kết quả bầu cử cấp uỷ, những nội dung cơ bản về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020), nội dung Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đảng bộ TAND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: DH).

Đảng bộ TAND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: DH).

Trên cơ sở định hướng và đề cương tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, thị ủy đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) có 34 tổ chức cơ sở đảng, 128 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số trên 2.500 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghĩa Lộ đã chủ động tổ chức sớm hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. Nội dung trọng tâm tập trung vào Nghị quyết Đại hội với 20 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá trong Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Ngay sau hội nghị cấp huyện, các xã, thị trấn đã bám sát định hướng, tài liệu tuyên truyền và tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ, đảng viên đơn vị mình. Theo thống kê, đến giữa tháng 1/2021, toàn huyện đã hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết. Việc thông báo nhanh kết quả đại hội giúp cán bộ, đảng viên sớm tiếp cận thông tin, từ đó, góp phần định hướng tuyên truyền trong toàn đảng bộ. Trong bản tin nội bộ tháng do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên soạn cũng thông tin thêm những nội dung cơ bản về đại hội cấp huyện, cấp tỉnh gửi đến các chi, đảng uỷ trực thuộc để làm tài liệu tuyên truyền.

Cuối tháng 12/2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái cũng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp cận những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung cơ bản Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025. Đây là cơ sở để tập thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch của cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Ngoài hai đơn vị trên, đến nay, về cơ bản, các cấp uỷ trên địa bàn đã hoàn thành quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình triển khai, nhiều hình thức tuyên truyền đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo như tổ chức hội nghị tuyên truyền cấp huyện và cấp xã, tổ chức hội nghị trực tuyến... Sau mỗi hội nghị, các đảng bộ đều tổ chức viết thu hoạch và đã đạt những kết quả tích cực. Nhìn chung, các bài thu hoạch đều thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm cao của từng cá nhân đối với việc tiếp thu các nội dung nghị quyết tại hội nghị. Nhiều bài có liên hệ sâu sắc gắn với thực hiện nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đang công tác. Đồng thời, đề xuất các giải pháp và xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với từng vị trí công tác cụ thể để góp phần tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả.

Đồng chí Hoàng Trung Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn, huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, được tiếp cận thông tin, tài liệu tuyên truyền kết quả đại hội từ sớm là cơ sở quan trọng để chúng tôi tổ chức thông tin đến đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Trong tuyên truyền, chúng tôi tập trung nhấn mạnh điểm mới và nội dung quan trọng, từ đó, tạo đồng thuận và quyết tâm trong toàn đảng bộ về việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Được biết, cùng với kết quả Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, những ngày gần đây, cấp ủy, cơ quan tuyên giáo các cấp ở Yên Bái cũng đang tập trung tuyên truyền, thông tin về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với những điểm chính trong nội dung Nghị quyết Đại hội.

Thực tế cho thấy, việc chủ động tuyên truyền sớm kết quả và nội dung nghị quyết đại hội các cấp đã giúp toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái nắm bắt, tiếp cận thông tin, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Từ đó, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống xã hội./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất