Hòa Bình: Phát động thi đua hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép”
Một góc TP Hòa Bình (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Một góc TP Hòa Bình (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

UBND tỉnh Hòa Bình vừa phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021". Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức, vận động phong trào thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với các nội dung:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, gắn với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đồng thời tập trung vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; theo dõi sát diễn biến, tình hình trong nước, thế giới và trên địa bàn tỉnh, kịp thời dự báo và chuẩn bị nguồn lực, phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó với những biến động, vấn đề mới phát sinh...

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn cần tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện những chính sách của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn tại tỉnh Hòa Bình.

Thông qua đợt phát động, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, đảm bảo thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Kịp thời phát hiện, có hình thức biểu dương xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có những sáng kiến, kinh nghiệm, có nhiều đóng góp, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua. Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả không phô trương, hình thức...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất