Đồng Nai đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

                        Các bị cáo trong một vụ án tham nhũng tại Đồng Nai bị đưa ra xét xử. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, 5 năm qua, toàn ngành Thanh tra địa phương này đã tiến hành hơn 400 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư và các lĩnh vực khác. Qua thanh tra 759 đơn vị đã phát hiện 169 đơn vị sai phạm với tổng số tiền sai phạm là 40 tỷ đồng. Qua đó kiến nghị thu hồi và đã thu hồi được hơn 24 tỷ đồng, số còn lại đang tiếp tục thu hồi; chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 61 đối tượng; kiến nghị xử lý hành chính 89 cá nhân, 7 tổ chức...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cơ quan điều tra đã khởi tố 23 vụ, 25 bị can phạm tội tham nhũng gây thiệt hại hơn 4,2 tỷ đồng. Qua điều tra đã thu hồi hơn 4 tỷ đồng, chuyển cho Viện KSND hai cấp để truy tố 18 vụ, 22 bị can; tạm đình chỉ 2 vụ; đình chỉ điều tra 1 vụ, 1 bị can; 2 vụ, 2 bị can đang điều tra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị đã có những chuyến biến rõ nét. Qua công tác giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và chuyển cho cơ quan điều tra để xác minh, xử lý, đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Để đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp quan trọng của ngành Thanh tra trong toàn tỉnh. Cũng theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, hàng loạt các giải pháp được ngành triển khai thực hiện nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng. Đặc biệt, ý thức trách nhiệm về công tác PCTN của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân được nâng lên; vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể được củng cố, từng bước huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trên lĩnh vực hoạt động của đơn vị, địa phương mình quản lý.

UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã thực hiện được gần 100 đợt kiểm tra ở UBND cấp xã. Qua kiểm tra, đã đề nghị xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với hơn 230 cán bộ, công chức, viên chức; phê bình, kiểm điểm hơn 1 ngàn tập thể, cá nhân; đồng thời kiến nghị xử lý, chấn chỉnh những sai sót nhằm thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, triển khai công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự UBND tỉnh rất quan tâm đến việc chỉ đạo các cơ quan tố tụng thực hiện đảm bảo tiến độ theo đúng quy định đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Theo đó, các cơ quan tố tụng phải tham gia đánh giá các chứng cứ, xác định tội danh đảm bảo việc điều tra, xử lý đúng người, đúng tội không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Quá trình điều tra phải hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, dẫn đến án phải kéo dài. Đối với các vụ án tham nhũng xảy ra, quá trình điều tra, giải quyết, các cơ quan chức năng phải chú trọng đến việc thực hiện khâu thu hồi tài sản đã gây thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra./..

Phản hồi

Các tin khác