Đồng Tháp: Sản phẩm OCOP phải xây dựng và công bố quy trình sản xuất
Xoài Cao Lãnh

Xoài Cát Chu Cao Lãnh một trong những sản phẩm đạt chất lượng cao của tỉnh Đồng Tháp.
(Ảnh:dongthap.gov.vn)

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Đối tượng áp dụng Quy chế là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng từ 3 sao trở lên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các cơ sở có sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng đạt sao OCOP phải đảm bảo chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm 3 sao OCOP (có kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, ghi hồ sơ lô sản xuất), đối với sản phẩm đạt 4 sao OCOP (có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến ISO/GMP/HACCP ...) và bảo vệ môi trường theo quy định.

Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm phải kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Áp dụng và duy trì chính sách chất lượng mà cơ sở đã công bố. Tăng cường tự kiểm soát, giám sát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm. Kiểm soát chất lượng nguyên liệu, chất lượng thiết bị, chất lượng bao bì chứa đựng sản phẩm của cơ sở nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm, hàng hóa...

Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm còn quy định về truy xuất nguồn gốc, sử dụng tem chứng nhận sản phẩm OCOP, việc thu hồi chứng nhận và xử lý vi phạm .../.

Phản hồi

Các tin khác