Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc

Đến dự Đại hội có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng:  Đào Việt Trung – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Cao Đức Phát - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

 Đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên  phát biểu khai mạc tại Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: “Đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hưng Yên, là ngày hội tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh. Đây cũng là dịp đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh 10 năm qua trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân trong việc tập hợp, huy động toàn thể nhân dân đóng góp tiền của, vật chất, hiến đất, ngày công lao động để tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; diện mạo đô thị, nông thôn ngày một giầu đẹp, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phóng, thời gian qua, nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng trong tỉnh; nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng. Nhờ đó, đã tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hưng Yên trở thành nhóm 16 tỉnh/ thành trong cả nước tự cân đối thu chi ngân sách và có đóng góp với ngân sách Trung ương, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kinh tế duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng tốt, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Thu ngân sách hằng năm liên tục tăng và vượt kế hoạch; dự kiến năm 2020 thu ngân sách đạt 14.865 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 10.565 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng. Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 đạt 143.029 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Bằng công nhận
tỉnh hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới cho Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên
.

 

Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, xoá đói giảm nghèo của tỉnh có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; diện mạo từ thành thị đến nông thôn đã có nhiều đổi thay, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong các tầng lớp nhân dân, an ninh - quốc phòng được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành tựu và tiến bộ đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên trong những năm qua từ một tỉnh thuần nông, nay trở thành 1 trong 16 tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách và có đóng góp cho ngân sách Trung ương; diện mạo đô thị nông thôn xanh- sạch- đẹp. Việc được đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một minh chứng tiêu biểu cho những thành tựu mà tỉnh đạt được trong thời gian qua.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (2020 - 2025)
và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Để phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh và nông nghiệp công nghệ cao trước năm 2030 như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc" với những nội dung như sau:

Một là, tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương,..

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh,..

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân,..

Năm là, đổi mới công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; chú trọng phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động mới,…

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong giai đoạn 2010-2020, đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh./.

Phản hồi

Các tin khác