Tăng cường đoàn kết, đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đây là nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức ngày 07/1 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Ảnh: Anh Tuấn)

Các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Ảnh: Anh Tuấn)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trình bày nêu rõ, năm 2020, cùng các địa phương trong cả nước, Bắc Ninh chịu ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch COVID-19, song bám sát chỉ đạo của TW, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự cố gắng nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả chủ đề năm “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường”.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,36% so với năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 79,9 triệu đồng/năm, tăng 8,1% so với năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 2,19%, xuất khẩu hàng hóa đạt 38,9 tỷ USD, tăng 14,3%, nhập khẩu hàng hóa 33,14 tỷ USD, tăng 18,1%, thu hút đầu tư nước ngoài thêm 967 triệu USD, lũy kế đến nay đã thu hút 1.628 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt 19,9 tỷ USD, 1.43 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 180.000 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt 30.547 tỷ đồng, vượt 4,2% dự toán, 94/94 xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,04%, cùng với đó, công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, an ninh - quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm và củng cố.

Tổ chức kiểm tra đối với 274 tổ chức Đảng và 1.829 đảng viên, giám sát 544 tổ chức Đảng và 1.387 đảng viên theo điều 30 Điều lệ Đảng, thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 309 Đảng viên, giải quyết 2 đơn khiếu nại kỷ luật của Đảng viên.

Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng 4 nội dung và tỷ lệ, cơ cấu.

Các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Ảnh: Anh Tuấn)

Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể (Ảnh: Anh Tuấn).

Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương, tập trung phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, năm 2021, tỉnh phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: GRDP tăng 4%-5%, GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 149,4 triệu đồng/người, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 68,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 36,5 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước 27.839 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 22.319 tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước 19.055 tỷ đồng), tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị được thu gom, xử lý đạt 90%, tại nông thôn đạt 70%, tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe đạt 91%, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm còn 1,1%, 80% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, kết nạp 1.500 đảng viên mới, 85% trở lên tổ chức chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực cao hơn nữa, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm và cả nhiệm kỳ, đưa Bắc Ninh vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới đạt nhiều thành tựu mới.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2021 và thời gian tiếp theo, đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung vào 6 giải pháp trọng tâm, từ đó góp phần vào nhiệm vụ phát triển chung của cả nước.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; có nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể, quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm 2021; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư lớn, tập trung triển khai các khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, VSIP 2, Yên Phong 2C tạo mặt bằng sạch, đón làn sóng đầu tư mới; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục đào tạo; thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo tốt chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo (cần xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo chuẩn mới của Thủ tướng Chính phủ); xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh, chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở cấp cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự; và tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; thực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa chính trị quan trọng, là năm khởi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời, bày tỏ tin tưởng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao, năng động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích được các cấp, ngành khen thưởng. Ngoài ra, 3 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen, và 31 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất