Sóc Trăng: Đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày 7/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Diễn đàn trí thức Khoa học và Công nghệ nhằm đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có hiệu quả.

Toàn cảnh diễn đàn

Toàn cảnh diễn đàn

Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 80% trong sản lượng lúa, sản lượng thủy hải sản đạt 417.000 tấn. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản dạt 250 triệu đồng/ha; 72/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 21% trở lên, giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,2 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đến cuối nhiệm kỳ đạt 6.500 tỷ đồng…

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, hướng đến thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. Những đề xuất này là cơ sở quan trọng để lãnh đạo các cấp, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết. Qua đó, phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng đến xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển hiệu quả và bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất