Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

* Trong các ngày 30 và 31/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021, đồng thời thảo luận về các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, tập trung phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu quý II và cả năm 2021. 

12

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không chủ quan, lơ là, tăng cường phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt lưu ý công tác quản lý, kiểm soát biên giới; tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng dịch; đẩy mạnh tiêm vắc xin. Tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; chú trọng công tác tuyên truyền khánh tiết xong trước 10/4/2021. Phải xây dựng kịch bản riêng về phòng, chống dịch bệnh trong bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ứng cử viên, cử tri và các thành viên làm nhiệm vụ bầu cử.

Đồng chí yêu cầu khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của các cấp để quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; rà soát các quy chế, quy định để phù hợp với các yêu cầu quy định mới. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tài chính ngân sách gắn trách nhiệm người đứng đầu; phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư công, đặc biệt thực hiện nghiêm túc thực hiện đấu thầu, đấu giá công khai, minh bạch, đúng pháp luật, lựa chọn nhà thầu có uy tín, có năng lực...

* Tại Hội nghị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày 30/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến nhấn mạnh: Trong quý II/2021 Tỉnh ủy Hậu Giang đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; tăng cường công tác điều động, bổ nhiệm, sắp xếp bố trí cán bộ gắn với kiện toàn các chức danh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, Hậu Giang tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là đảm bảo an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh tập trung chỉ đạo định hướng phát triển công nghiệp, giao thông; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch; thường xuyên quan tâm công tác phòng, chống thiên tai, thời tiết cực đoan, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn, cháy, nổ. Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong quý II/2021 và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, đặc biệt là dịch COVID-19.

Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2021 - 2026; “Đề án thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025” và những năm tiếp theo; Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025...Cùng với đó, các cấp, các ngành cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

* Ngày 31/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quý I.
12

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/3021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; kiện toàn họp trực tuyến đến điểm cầu các xã; rà soát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ trực thuộc.
 
Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh; rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ để có phương án giải quyết theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoảng sản, đặc biệt là đất đai; kịp thời giải quyết những vướng mắc về giá đất, có giải pháp kiểm soát không để giá chuyển nhượng đất tăng quá nóng, tạo lợi thế cạnh tranh giá đất so với các địa phương khác để thu hút đầu tư; thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh; làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, giáo dục; có giải pháp phù hợp tuyên truyền, phổ biến, cảnh tỉnh người dân hiểu đúng bản chất kinh doanh lan đột biến gen, xử lý nghiêm những hành vi kinh doanh, mua bán không hợp pháp, có dấu hiệu lừa đảo…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất