Tập trung xuất bản ấn phẩm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện cả nước có 59 nhà xuất bản, trong đó có 16 nhà xuất bản hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và 43 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số xuất bản phẩm trong năm 2020 là 36.218 xuất bản phẩm (giảm 2,4%) với 403.500.000 bản. Chất lượng nội dung xuất bản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực. Các nhà xuất bản đã đẩy mạnh xuất bản các mảng sách quan trọng như sách có nội dung đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái, thù địch; sách tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo; sách thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; sách kỹ năng, dạy nghề, lập nghiệp, khởi nghiệp.

Tập trung xuất bản ấn phẩm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung xuất bản ấn phẩm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống


Đặc biệt, một số nhà xuất bản đã chủ động, tổ chức xuất bản sách cung cấp hệ thống kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch COVID-19 nói riêng; nêu cao tinh thần đoàn kết, kết nối yêu thương, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong những ngày chống dịch COVID-19.

Theo đánh giá của Cục Xuất bản, In và Phát hành, thời gian qua các nhà xuất bản đã có nhiều nỗ lực trong khai thác, tổ chức bản thảo, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm giá trị, phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm có nhiều sự kiện lớn. Một số đơn vị phát hành nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh xuất khẩu sách; tìm kiếm thị trường mới, theo phương thức mới, hội nhập quốc tế. Các nhà xuất bản đã chú trọng về quy trình xuất bản, quy trình biên tập, chất lượng nội dung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số nhà xuất bản vẫn còn buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm về nội dung, bị xử lý. Việc triển khai thực hiện xuất bản điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản còn chậm.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2021, ngành xuất bản sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, in và phát hành được chú trọng.

Trong đó, về nội dung, các nhà xuất bản sẽ tập trung xuất bản xuất bản phẩm phục vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các nhà xuất bản tăng cường khai thác, xuất bản sách phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về các vấn đề trọng yếu; xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng của Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất