Nỗ lực để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Người dân thành phố Hòa Bình phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ để nâng cao đời sống. (Ảnh HQ).

Người dân thành phố Hòa Bình phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ để nâng cao đời sống.

(Ảnh HQ).

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Hòa Bình xác định sản xuất tiểu thủ công nghiệp - kinh doanh dịch vụ là mũi nhọn phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng bộ, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đảng bộ thành phố Hòa Bình đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) lần thứ XXII. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị bình quân được duy trì ở mức khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 66 triệu đồng/người/năm. Công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XI, XII) và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Quang Điệp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy đã sớm kiện toàn các chức danh tham gia Ban Chấp hành, ban hành chương trình hành động và kế hoạch trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025. Ban Thường vụ Thành ủy đã đã ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; xác định các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành... Để giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, nắm vững mục tiêu, nội dung nghị quyết đại hội và chương trình hành động, Thành ủy Hòa Bình đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị thông tin nhanh về kết quả đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết; chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thành ủy Hòa Bình cũng tăng cường cập nhật thông tin từ cơ sở để nắm tình hình nhân dân, từ đó xác định các nội dung lãnh đạo thực hiện nghị quyết các cấp bảo đảm phù hợp, sát thực tế. Bên cạnh đó, Thành ủy Hòa Bình cũng thường xuyên chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gắn với việc phòng, chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra...Đến nay, Thành ủy Hòa Bình đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết lãnh đạo các cấp, thành phố Hòa Bình đang tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa. Đẩy mạnh phát triển sản xuất thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, bền vững, tạo động lực phát triển nhanh nền kinh tế của địa phương. Tập trung khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo đột phá trong phát triển thương mại và dịch vụ. Ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thực tế cho thấy, triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội Đảng bộ các cấp là cơ sở, định hướng và động lực quan trọng để các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất